SAV: Projekt proti odlivu mozgov

19. 10. 2018

Program SASPRO končí po piatich rokoch v decembri. Jeho úlohou bolo prilákať vedcov zo zahraničia, aj cudzincov aj Slovákov, aby pracovali na výskumných projektoch v rámci Slovenskej akadémie vied. Program realizovala SAV a spolufinancovala ho Európska komisia.

Televízna stanica STV 1 - logo(17. 10. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07.30; Petra Púpalová, Iveta Gombošová)

Redaktorka: „Slovenská akadémia vied uzatvára najúspešnejší projekt boja proti odlivu mozgov s názvom SASPRO. 38 šikovných vedcov si pre svoj výskumný pobyt vybralo práve SAV, z toho skoro polovica Slovákov pracujúcich v zahraničí využila možnosť vrátiť sa robiť vedu späť na Slovensko.“

Petra Púpalová, redaktorka: „Dobré ráno z priestorov auly Slovenskej akadémie vied na Patrónke, kde dnes bude záverečný seminár a vyhodnotenie k programu SASPRO. Je to vlastne projekt, ktorý sa končí po piatich rokoch teraz v decembri a jeho úlohou bolo prilákať vedcov zo zahraničia, aj cudzincov, ale aj Slovákov, aby vlastne pracovali na výskumných projektoch v rámci Slovenskej akadémie vied. Viac o tomto mobilitnom programe Slovenskej akadémie vied prezradí koordinátorka projektu Zuzana Hrabovská, dobré ráno.“

Zuzana Hrabovská, koordinátorka programu SASPRO: „Dobré ráno. Tento program, ktorý realizovala Slovenská akadémia vied bol spolufinancovaní Európskou komisiou a ňou boli určené aj štandardy, ktoré takýto program musí spĺňať. Keďže ide o program v rámci siete Marie Curie programov, takisto aj naši štipendisti sú v podstate posudzovaní ako Marie Curie štipendisti. Čiže mať takýto program je jednoznačne otázkou prestíže, či už danej organizácie, ktorá ho má, alebo aj celkovo krajiny. Program ako taký je zameraný na podporu mobility, ktorá je v podstate prirodzenou súčasťou vedeckej kariéry štipendistov, alebo výskumníkov a taktiež aj na podporu reintegrácie, čiže návratu slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko.“

Petra Púpalová: „Aká bola úspešnosť tohto projektu?“

Zuzana Hrabovská: „Projekt vyhodnocujeme jednoznačne ako úspešný, čo sa týka počtov úspešných štipendistov, tak zo 138 prihlášok sme prijali 38 ľudí, ktorí pracovali na pracoviskách SAV, alebo teda ešte aktuálne pracujú. Tieto témy, ktoré sú realizované sú naozaj rôznorodé, čiže od spoločenskovedných, humanitných, cez fyzikálne až medicínske témy. Taktiež sú to témy či už zo základného výskumu, alebo aj z výskumu aplikovaného v rámci spolupráce či už s priemyselnými partnermi, alebo s inými partnermi. Ľudí, ktorých sa nám podarilo prilákať, sú to ľudia, ktorí prichádzali naozaj zo špičkových zahraničných pracovísk, môžem menovať napríklad Harvard, Stanford, Univerzita v New Yorku, Univerzita v Miami, čiže ľudia, ktorí majú jedinečné skúsenosti zo zahraničia a tým pádom môžu naozaj prispieť k pozitívnej zmene na Slovensku, či už Slovensku ako takom, alebo slovenskej vedy. Tieto jednotlivé projekty momentálne končia a nejaké ich finálne zhodnotenie a v podstate diskusia o získaných výsledkoch a nejakom následnom dopadne je náplňou aj toho dnešného seminára, ktorý ste spomínali.“

Petra Púpalová: „Podľa vás sa podarilo prilákať aj tých Slovákov a vlastne aj tých ľudí zo zahraničia, aby aj ostali tu, na Slovensku?“

Zuzana Hrabovská: „Čo máme informácie, tak väčšina slovenských vedcov plánuje zostať natrvalo, alebo teda aj po skončení tohto programu, minimálne traja zahraniční vedci taktiež plánujú, tieto čísla samozrejme sa ešte môžu meniť, dúfam, že teda do väčšieho počtu. Ale aj v tomto smere ten projekt je úspešný.“

Petra Púpalová: „A keď bol teda tento projekt úspešný, rozmýšľali ste aj nad pokračovaním tohto projektu?“

Zuzana Hrabovská: „Áno, rozmýšľali a v podstate v tomto smere aj vyvíjame aktivitu, už nielen sami, ale aj v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a s Univerzitou Komenského. Pripravili sme projekt opäť na spolufinancovanie zo strany Európskej komisie a uvidíme, ako bude vyhodnotený.“

SAV úspešne bojuje proti odlivu mozgov zo SR


(17. 10. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Petra Pupalová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenská akadémia vied úspešne bojuje proti odlivu mozgov. Projekt SASPRO počas piatich rokov prilákal tridsaťosem vedcov zo zahraničia, asi polovica Slovákov využila možnosť vrátiť sa a pracovať vo svojom vednom odbore na Slovensku.“

Petra Pupalová, redaktorka: „Ivana Nemčovičová má za sebou viacero zahraničných stáží, pracovala aj v jednom z najprestížnejších vedeckých ústavov v oblasti imunológie na svete, ktorá je v Kalifornii. Vďaka projektu SASPRO ostáva výskumníčka na Slovensku a nie je jediná.“

Ivana Nemčovičová, štipendistka projektu SASPRO: „Nám sa podarilo vlastne počas tohto projektu začať si budovať kvázi vedecký tím a sa nám podarilo vlastne získať aj niekoľko národných a medzinárodných projektov na pokračovanie vlastne tohto výskumu.“

Zuzana Hrabovská, koordinátorka projektu SASPRO: „Ľudí, ktorých sa nám podarilo prilákať, sú to ľudia, ktorí prichádzali naozaj zo špičkových zahraničných pracovísk. Môžem menovať napríklad Harvard, Stanford, univerzita v New Yorku, univerzita v Miami. Čiže ľudia, ktorí majú jedinečné skúsenosti zo zahraničia a tým pádom môžu naozaj prispieť k pozitívnej zmene na Slovensku.“

Petra Pupalová: „Zuzana Hrabovská potvrdila, že väčšina slovenských vedcov chce ostať pracovať doma aj po skončení programu koncom decembra. Minimálne traja zahraniční vedci tiež. SAV vďaka úspešnosti projektu uvažuje aj nad jeho pokračovaním.“

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Už sme podali jednu verziu projektu, do ktorej sme prizvali ale aj Univerzitu Komenského a Slovenskú technickú univerzitu, kde teda ten prvý návrh nebol celkom úspešný, ale v septembri tohto roku sme podali, dúfam, že vylepšený a dúfajme aj úspešný projekt. Čiže áno, bude SASPRO 2.“

Petra Pupalová: „Na konci januára budúceho roka zistíme či Európska komisia zhodnotí projekt ako úspešný a či ho bude opäť spolufinancovať. V prípade, že by SAV s vylepšeným projektom neuspela, má aj záložný plán s názvom SASPRO SK. Akadémia vied je pripravená ho naďalej dotovať aj bez podpory Bruselu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy , Iné

Tlač