Slovensko a kľúčové výzvy

01. 10. 2018

Na Slovensku máme jeden z najvyšších rastov HDP, rekordne nízku nezamestnanosť, klesá nám deficit aj dlh pri stabilnej inflácii. Na druhej strane v kľúčových oblastiach máme čo zlepšovať. Rezervy máme napríklad vo vzdelávaní a v zdravotníctve.

Televízna stanica TA 3 - logo(26. 9. 2018; TV TA3; Téma dňa; 19.50; Dagmar Hrubšová, Peter Bielik)

Peter Bielik, moderátor: „Slovenskej ekonomike sa darí. Ale aby krajina mohla viac napredovať, je nevyhnutné pristúpiť k reformám. Regionálne rozdiely, nízka podpora vedy a výskumu, integrácia Rómov, alebo rezervy vo vzdelávaní a v zdravotníctve. To sú len niektoré z výziev, pred ktorými stojíme. Zhodli sa na tom odborníci z medzinárodných aj domácich inštitúcií.“

Dagmar Hrubšová, redaktorka: „Slovensko – mladá demokracia, európsky ekonomický tiger. Aj takéto prívlastky si vyslúžila naša krajina za dvadsaťpäť rokov samostatnosti. Z ekonomického hľadiska píšeme podľa odborníkov úspešný príbeh aj v súčasnosti.“

Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa, Zastúpenie EK na Slovensku: „Máme tu jeden z najvyšších rastov HDP, rekordne nízku nezamestnanosť, klesá nám deficit aj dlh pri stabilnej inflácii.“

Dagmar Hrubšová: „Na druhej strane v kľúčových oblastiach máme čo zlepšovať. Vníma to verejnosť aj odborníci z renomovaných inštitúcií, ktoré Slovensko pravidelne hodnotia. Výrazné rezervy máme napríklad vo vzdelávaní.“

Lucia Šrámková, riaditeľka Inštitútu finančnej politiky: „Pre zlepšenie motivácie učiteľov je zvýšenie platov, zmeniť kurikulá na školách, dať učiteľom viac voľnosti.“

Dagmar Hrubšová: „Krok k lepšiemu má zabezpečiť akčný plán, ktorý schválila vláda. V nasledujúcich dvoch rokoch by malo ísť takmer jeden a pol miliardy eur na platy učiteľov, zvýšenie kapacity škôlok, či podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, či na regionálne školstvo. Táto oblasť ale nie je jediná, ktorá potrebuje napredovať.“

Lívia Vašáková: „Miera odvrátiteľnej úmrtnosti, alebo priemerná dĺžka života, zdravé roky života. Slovensko je na konci krajín Európskej únie napriek tomu, že objem peňazí, ktorý ide do zdravotníctva, je porovnateľný z krajinami V4.“

Dagmar Hrubšová: „Rezort zdravotníctva na niektorých reformných opatreniach pracuje. Od nového roka by mali napríklad vzniknúť tri typy nemocníc a zmeniť sa má aj lôžková politika.“

Zo stanoviska ministerstva zdravotníctva: „Personál nebude rozdrobený po Slovensku, ale určité špecializácie sa skoncentrujú na pracoviská, kde pacienti dostanú konkrétnu zdravotnú starostlivosť.“

Dagmar Hrubšová: „V zdravotníctve sa ale musíme vysporiadať aj s ďalšími problémami. Populácia starne a chýbajú nám lekári aj sestry. Jedným z riešení by mohlo byť zmiernenie kritérií pre prijímanie cudzincov.“

Lucia Šrámková: „Lákať sem už povedzme na denné štúdium zahraničných študentov.“

Dagmar Hrubšová: „Odborníci preto pripomínajú, že aj keď je slovenská ekonomika v súčasnosti v dobrej kondícii, myslieť treba najmä na budúcnosť. Podľa prognóz by sme mali na budúci rok dosiahnuť vrchol po zatiaľ poslednej svetovej ekonomickej kríze.“

Lívia Vašáková: „Dobré časy by sa mali využiť na prípravu štrukturálnych reforiem a na znižovanie dlhov a deficitu.“

Dagmar Hrubšová: „Otázkou zostáva financovanie reforiem. Okrem zdrojov z verejného rozpočtu môžeme siahať aj po externých zdrojoch, napríklad eurofondoch. Tie ale stále nevyužívame dostatočne.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač