Vedecké projekty mladých v praxi

05. 10. 2018

V Košiciach vzniklo združenie, ktoré spája univerzity a výskumné inštitúcie so súkromnými spoločnosťami. Jeho úlohou je pretaviť výsledky vedeckej práce univerzít do praxe a firmy zase dostať k najnovším výsledkom vedeckej práce, najmä z oblasti biomedicíny. 

Televízna stanica TA 3 - logo(3. 10. 2018; TV TA3; Ekonomika; 12:30; Katarína Cimborová, Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „Objavy a vedecké inovácie študentov vysokých škôl na východnom Slovensku už nebudú ostáva iba na papieri. Mladí budú mať príležitosť dostať svoje vedecké projekty do praxe, a to vďaka združeniu Cassovia Medi Valley."

Katarína Cimborová, redaktorka: „V Košiciach vzniklo združenie, ktoré spája univerzity a výskumné inštitúcie so súkromnými spoločnosťami. Jeho úlohou je pretaviť výsledky vedeckej práce univerzít do praxe a firmy zase dostať k najnovším výsledkom vedeckej práce. Zamerať sa chce najmä na oblasť biomedicíny.”

Michal Juhás, člen Správnej rady Cassovia Medi Valley: „V rámci vedy sú to tri významné univerzity, ktoré tu boli, UPJŠ, Technická univerzita Košice a Veterinárna univerzita, a súčasne spoločnosti, ktoré podnikajú v tejto oblasti."

Katarína Cimborová: „Košické univerzity spoluprácu vítajú. Uvedomujú si totiž dôležitosť prepojenia vedy a výskumu s praxou a komerčným trhom."

Jana Mojžišová, rektorka UVLF: „Máme ledva finančné prostriedky na to, aby sme zvládli riešenie týchto projektov, a už nám vôbec nezostáva na to, aby sme riešili potom ich využitie v praxi.”

Katarína Cimborová: „Každá z univerzít má už pripravených niekoľko projektov, ktoré by rady uviedli do praxe. Veria, že ich výskumná činnosť začne prinášať aj reálne výsledky.”

Pavol Jarčuška, prorektor UPJŠ: „Univerzity slovenské musia začať viac pracovať na tom, aby transferovali výsledky, ktoré vyskúmajú reálne do praxe. V tom sme za Európou mierne pozadu.”

Katarína Cimborová: „Na základe spolupráce vedcov s firmami by sa čoskoro mohli začať vyrábať nové produkty aj v oblasti kozmetickoliečebného priemyslu, regeneratívnej medicíny a 3D implantátov. Katarína Cimborová, TA 3."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, biologické vedy, vysoké školy, vzdelávanie, inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač