ČSR patrila medzi najvyspelejšie štáty sveta

01. 11. 2018

Prvá Československá republika priniesla obyvateľom veľa pozitívnych reforiem. Zaviedol sa osemhodinový pracovný čas, aj sociálne zdravotné poistenie. Na konci 20. rokov minulého storočia patrila Československá republika k najvyspelejším štátom sveta.

logo Televíznej stanice STV 1(30. 10. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marek Makara/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Prvá Československá republika priniesla obyvateľom veľa pozitívnych reforiem. Zaviedol sa osemhodinový pracovný čas, aj sociálne zdravotné poistenie. Na konci 20. rokov minulého storočia patrila Československá republika k najvyspelejším štátom sveta. Hospodárstvo bolo najprv v dobrej kondícii. Krajina vyvážala autá zbrane, ale aj sklo, hoci Slovensko ťahalo za výrazne kratší koniec.“

Marek Makara, redaktor: „Prvá Československá republika patrila do prvej desiatky najbohatších krajín Európy.“

Radek Špicar, viceprezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR: „Československo bolo tradične už za doby Rakúska-Uhorska považované za priemyselné srdce monarchie, a to samozrejme zostalo aj po získaní samostatnosti.“

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne: „Podiel priemyslu bol možno ešte väčší ako dnešná tretina, a to najmä v Čechách. Slovensko bolo prevažne agrárna krajina.“

Marek Makara: „Po vzniku Československa sa začal priemysel rozvíjať aj na Slovensku. Väčšinu vtedajšieho bohatstva vytváralo strojárstvo a poľnohospodárstvo. Vtedajší minister financií Alois Rašín uskutočnil menovú reformu a zabránil tak výraznej inflácii, ktorej sa po vojne nevyhli okolité štáty, vrátane Nemecka či Rakúska.“

Zbyšek Šustek, Historický ústav SAV: „Bol to štát, ktorý dokázal už vlastne v samom začiatku zavádzať menovú disciplínu. Dokázal vlastne tú menovú politiku držať na uzde.“

Marek Makara: „Medzinárodné postavenie prvorepublikovej koruny by sa dalo prirovnať k súčasnému euru či k jeho predchodkyni slovenskej korune.“

Zbyšek Šustek: „Bola to v podstate stabilita. Jej medzinárodná akceptovateľnosť sa potom de facto takmer voľná konvertibilita.“

Marek Makara: „Životná úroveň prvej Československej republiky bola podobná tej súčasnej, aj keď rozdiely medzi ľuďmi boli väčšie ako dnes.“

Jakub Rákosník, Ústav hospodárskych a sociálnych dejín FF UK v Prahe: „Mám z prameňov prípady, kde proste učitelia ničím výnimoční, proste mohli ísť v 20. rokoch na dovolenku k Jadranu.“

Marek Makara: „Dnes je situácia oproti prvej republike odlišná. Viac ako polovicu príjmov v oboch krajinách tvoria služby, tretinu priemysel a poľnohospodárstvo tvorí iba 4%.“

Mária Valachyová: „Po roku 2000 obe republiky výrazne rástli. Takým najväčším impulzom bol však vstup do Európskej únie v roku 2004, kedy najmä transfer technológií a investícií pomohol oblý obom ekonomikám k výraznému rastu.“

Marek Makara: „Slovensko neustále dobieha Českú republiku, aj keď tie rozdiely nie sú tak citeľné ako pri vzniku prvej Československej republiky. Náš hrubý domáci produkt na osobu je stále o niečo viac ako 10 % menší ako ten český.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač