Diskutovali o smart industry

09. 11. 2018

V Košiciach otvorili dvojdňovú konferenciu Slovakia Tech Forum Expo Košice 2018. Po vzore svetových veľtrhov vytvorili priestor na diskusiu o tom, ako prepojiť vedu a výskum so súkromnou sférou.

logo Televíznej stanice TA3(08. 11. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Katarína Cimborová/Zuzana Závodská;Alfonz Šuran)

Zuzana Závodská, moderátorka: „V Košiciach otvorili dvojdňovú konferenciu Slovakia Tech Forum Expo Košice 2018. Po vzore svetových veľtrhov vytvorili priestor na diskusiu o tom,ako prepojiť vedu a výskum so súkromnou sférou."

Katarína Cimborová, reportérka TA 3: „Medzi hlavné témy, ktorým sa venuje odborná konferencia Slovakia Tech v Košiciach, patrí budúcnosť inteligentného priemyslu a digitálna transformácia slovenského priemyslu. Slovensko je na chvoste Európskej únie v oblasti investícií do inovácií, cieľom konferencie je práve vytvorenie priestoru pre tieto inovácie.”

Juraj Miškov, organizátor konferencie: „Podarilo sa nám dať dokopy všetky tri zložky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sme vytvárali ten inovačný ekosystém, či je to štátna správa, či je to vedecká a akademická obec alebo teda súkromné firmy."

Katarína Cimborová: „V úvode dvojdňovej konferencie predstavil minister hospodárstva akčný plán vlády pre smart industry.”

Peter Žiga, minister hospodárstva: „Keď chceme byť tí lídri a keď chceme patriť medzi tie najprogresívnejšie ekonomiky, tak ten trend musíme zachytiť a musíme tomu prispôsobiť aj nielen školstvo a nielen, by som povedal myslenie ľudí, ale všetky procesy, ktoré sa v spoločnosti dejú.”

Katarína Cimborová: „Medzi tridsiatkou spíkrov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia, je aj nemecký futurológ. V Košiciach prednášal o víziách sveta v roku 2028. Veľké zmeny by v nasledujúcich desiatich rokoch podľa neho mali zasiahnuť najmä automobilový priemysel.”

Nils Müller, futurológ: „Takže dúfam, že urobíte ďalší krok v tejto premene a budete vzdelávať študentov v oblastiach umelej inteligencie, strojového učenia a virtuálnej reality a rozšírenej reality, ktoré sú dôležité pre budúcnosť slovenského priemyslu.”

Katarína Cimborová: „V rámci akčného plánu vlády pre smart industry vytipovali päť oblastí, v ktorých sa Slovensko musí zdokonaľovať, aby sa dostalo na vyššiu úroveň.”

Peter Žiga: „Musia pohnúť v samotnom priemysle, digitalizácii, v IT sektore, vo výučbe, vo výučbe ľudí, už na základných školách.”

Katarína Cimborová: „Nasledujúci ročník Slovakia Tech plánujú rozšíriť o Slovakia Expo, konferencia tak bude obohatená o workshopy a priestor pre prezentáciu firiem.”


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač