Konferencia OZ KOVO Spravodlivá a etická mzda na Slovensku

01. 11. 2018

Konferencia Spravodlivá a etická mzda na Slovensku je  treťou zo série konferencií, ktorú Odborový zväz KOVO organizuje v rámci svojej kampane za vyššie mzdy už od roku 2016. Konala sa na  pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

logo Rádio Lumen(27. 10. 2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Lucia Pálešová/Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Úroveň kolektívneho vyjednávania odborovej organizovanosti na Slovensku je jedna z najnižších v rámci Európskej únie. Jej priamym dôsledkom majú byť mzdy, ktoré stále nedosahujú úroveň, akú by vzhľadom na vývoj a stav ekonomiky mohli mať. Pri príležitostí konferencie Odborového zväzu KOVO Spravodlivá a etická mzda na Slovensku, to na pôde Žilinskej univerzity v Žiline povedala podpredsedníčka Rady OZ KOVO, Monika Benedeková.“

Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO: „Konferencia Spravodlivá a etická mzda na Slovensku je vlastne treťou zo série konferencií, ktorú Odborový zväz KOVO organizuje v rámci svojej kampane za vyššie mzdy už od roku 2016 a my v rámci tejto konferencie sa snažíme pozvať zástupcov z rôznych oblastí spoločenského života. Máme tu kňaza, máme tu zástupcu zamestnávateľov, máme sociológa, zástupcu pracujúcej chudoby, zástupcu zamestnancov, aby sme z takého veľmi širokého uhla pohľadu diskutovali o tom, aká je mzdová úroveň na Slovensku. Prečo stále majú zamestnanci pocit, že ich mzda nie je spravodlivá a adekvátna vykonanej práci a predovšetkým, že nie je adekvátna stavu ekonomiky, ktorý viacerí označujú za zázračný. Bohužiaľ, o mzdovej úrovni na Slovensku sa toto slovo vysloviť nedá.“

Lucia Pálešová: „Zvyšovanie miezd je však podľa nej možné dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou rastu minimálnej mzdy, minimálnych, mzdových nárokov a kolektívneho vyjednávania. Vedeckovýskumná pracovníčka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave Monika Čambalíková poukázala na skutočnosť, že národné vlády súťažia o prilákanie zahraničného kapitálu, lebo potrebujú zahraničné investície a poskytujú im čo najlepšie podmienky.“

Monika Čambalíková, vedeckovýskumná pracovníčka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave: „To znamená, aby on mal daňové úľavy, daňové prázdniny. Nemôžeme si robiť ilúzie, že sem prichádzajú z tých rozvinutých štátov, pretože aby nám dali také vysoké mzdy ako dávajú vo svojich krajinách. Jednoducho sem prichádzajú preto, aby ušetrili na odvodoch, na daniach, na mzdách. V istom zmysle tie štáty sú proste v dileme, pretože potrebujú tie zahraničné investície a musia akceptovať ich podmienky. No a, samozrejme, že za kratší koniec ťahajú aj národní zamestnávatelia, potom aj národné odbory.“

Lucia Pálešová: „Viacerí sociológovia a politológovia podľa jej slov poukazujú na to, že v globalizácii je veľmi dôležitá z hľadiska konkurencieschopnosti schopnosť mobility. No zatiaľ čo kapitál a financie sú mobilné, práca väčšiny ľudí je viazaná lokálne a lokálna je aj politika. Dôsledkom toho je podľa nej to, že kapitál získal rozlet a práci sťažili okovy.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač