Laboratórium excelentného výskumu

27. 11. 2018

Na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach otvorili Laboratórium excelentného výskumu. Študentom má ukázať, ako veda funguje v praxi a má tiež prepájať výskum s praxou a konkrétnymi podnikmi. Laboratórium je vybavené najmodernejšími zariadeniami.

RTVS Jednotka - logo(26. 11. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Ivana Leferovičová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Testovanie lán, drôtených sietí či špeciálnych murív na výstavbu mostov. Na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach otvorili takzvané Laboratórium excelentného výskumu. Študentom má ukázať, ako veda funguje v praxi, ale má tiež prepájať výskum s praxou a konkrétnymi podnikmi.“

Ivana Leferovičová, redaktorka: „Pozeráte sa na prístroj, ktorý testuje dynamickú nosnosť mosta. Tak ako na Strojníckej fakulte, aj na Stavebnej otvorili laboratórium vybavené najmodernejšími zariadeniami.“

Oto Roth, riaditeľ Laboratória excelentného výskumu: „Je to oceľobetónový nosník, ktorý je skúšaný na únavu. To znamená, zisťujeme jeho životnosť, môže sa použiť na rekonštrukciu mostu. Je to skúška, ktorá reálne simuluje prejazd vozidiel.“

Ivana Leferovičová: „Zariadenia v hale stáli podľa dekana zhruba dva a pol milióna eur, časť financovala aj fakulta. Študenti si sem môžu prísť vyskúšať teóriu v praxi, firmy objednať industriálne testy.“

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach: „Sú tu aj záležitosti, ktoré boli zakúpené z našich prostriedkov a tu sa správame klasicky komerčne. Aj Strojnícka fakulta, aj Stavebná fakulta si vedia výrazne pomôcť z týchto mimorozpočtových prostriedkov, ktoré vlastne získajú tým industriálnym výskumom.“

Ivana Leferovičová: „V hale nie sú len stroje zakúpené, niektoré pracovníci či študenti skonštruovali sami. Postavili napríklad aj tento inteligentný dom.“

František Vranay, Laboratórium excelentného výskumu, Technická univerzita Košice: „Je priamo v hale v komore. Tá komora dokáže vytvoriť podmienky exteriérové, čiže vieme tam vyrobiť v lete zimu, v zime leto. Spustíme žalúzie, treba svetlá vypnúť.“

Ivana Leferovičová: „Pod podlahou inteligentného domu je doslova zásobáreň energie, ktorú využívajú na vykurovanie haly. Stačia na to nádrže s dvesto kubíkmi vody.“

František Vranay: „Do nich sa tá energia uskladňuje dlhodobo napríklad zo solárnych systémov, ktoré sú na streche, alebo aj zo všetkých strojov, ktoré sú momentálne v prevádzke, a tá voda sa zohrieva. To je tá energia tepelná, ktorú vieme potom využiť.“

Ivana Leferovičová: „Laboratórium budovali v dvoch etapách, v obidvoch použili aj vlastné zdroje fakulty, ktoré presahovali dvestotisíc eur. Zo štrukturálnych fondov za osem rokov získala Technická univerzita v Košiciach podľa slov rektora takmer dvesto miliónov eur.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač