Národné ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

22. 11. 2018

Národné ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť boli odovzdávané už po devätnásty krát organizáciám i jednotlivcom. Organizácie prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali inovatívne manažérske prístupy. Laureáti museli tento rok prejsť hodnotením asi stopäťdesiatich kritérií.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(21. 11. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07.00; Oto Váhovský, Tamara Lištiaková)

Tamara Lištiaková, moderátorka: „Tohtoročná národná cena za kvalitu a národná cena za spoločenskú zodpovednosť už pozná svojich víťazov. Ocenenia získali tak úspešné organizácie, ako aj jednotlivci. Organizácie prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali inovatívne manažérske prístupy. Obdobné ocenenia sa odovzdávajú takmer vo všetkých európskych štátoch.

Oto Váhovský, redaktor: „Národné ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť odovzdávali už po devätnásty raz. Podľa predsedu hodnotiteľskej komisie Michala Ľacha museli tento rok laureáti prejsť hodnotením asi sto päťdesiatich kritérií.“

Milan Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie: „Nie je to jednoduché, pretože je s tým kopu práce. V podnikoch na to nie sú ľudia. Ale keď ľudia zistia, koľko parametrov treba hodnotiť, otvárajú svoje rezervy. Povedal by som, ako keby otvárali Pandorinu skrinku.“

Oto Váhovský: „Národnú cenu za kvalitu v kategórii organizácie verejného sektora za rok 2018 získala mestská časť Bratislava-Petržalka. Podľa starostu Vladimíra Bajana sa aj samospráva dá robiť kvalitne a zodpovedne.“

Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava-Petržalka: „Je veľkou škodou, že tých samospráv, ktoré sa venujú kvalite, nie je tak veľa na Slovensku a aj to bol jeden z dôvodov, že chceme slúžiť ako príklad. Dobrý príklad ostatným kolegom v samospráve.“

Oto Váhovský: „Kategóriu veľkých podnikov ovládla v tomto roku žilinská Kia. Najväčšie zastúpenie však mala cena za spoločenskú zodpovednosť v kategórii malých a stredných podnikov. Jej držiteľom sa stala spoločnosť Pasell Slovakia. Hovorí jej riaditeľka Zuzana Rošková.“

Zuzana Rošková, riaditeľka spoločnosti Pasell Slovakia: „Sme veľmi hrdí, že Pasell Slovakia je prvý z malých podnikov, ktorý počas päťročnej histórie dostal toto ocenenie a znamená, že pracujeme dobre a pracujeme tak, že môžeme byť hrdí a ukázať to ako príklad aj ostatným malým závodom.“

Oto Váhovský: „Cenu každoročne vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač