Nové vedecké centrá na TUKE

21. 11. 2018

logo Televíznej stanice STV 2Pomôcť študentom, vedeckým pracovníkom aj podnikom, alebo inak povedané, prepojiť výskum s vývojom a výrobou. To je hlavný cieľ prototypového a inovačného centra. Študenti i vedeckí pracovníci Strojníckej fakulty tak pomocou modernej techniky môžu svoje teoretické návrhy pretaviť do praxe. Podobné výskumné zariadenia otvorili dnes aj na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

(20. 11. 2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Ivana Leferovičová/Stanislav Lažo)

Stanislav Lažo, moderátor: „Pomôcť študentom, vedeckým pracovníkom aj podnikom, alebo inak povedané, prepojiť výskum s vývojom a výrobou. To je hlavný cieľ prototypového a inovačného centra. Študenti i vedeckí pracovníci Strojníckej fakulty tak pomocou modernej techniky môžu svoje teoretické návrhy pretaviť do praxe. Podobné výskumné zariadenia otvorili dnes aj na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.“

Ivana Leferovičová, redaktorka: „Pozeráte sa na trysku, ktorá sa bežne používa v horákoch. Jej výroba sa začína návrhom na výkrese, ktorý dostane Ľubomír Demke. Je v treťom ročníku na Strojníckej fakulte a na tomto takzvanom CNC stroji vyrobí zložitú súčiastku za približne tri a pol hodiny.“

Ľubomír Demke, študent TUKE: „V klasických strojoch by sa to robilo na troch rôznych strojoch. Ja som to urobil na jednom stroji za čas oveľa, oveľa kratší, ako to museli robiť naši otcovia alebo dedkovia na tých klasických strojoch, čo môžeme poznať z filmov alebo starých firiem.“

Ivana Leferovičová: „Takéto prepojenia štúdia s praxou považuje Ľubomír za dôležité. V centre pôsobí od mája.“

Ľubomír Demke: „Pre študentov je niekedy veľmi komplikované si predstaviť, čo tí profesori nám rozprávajú. A tu prídu, pozrú si túto súčiastku – aha, tak vidím, tu je trhlina alebo nejaký lom, čo viem, že mi to profesor spomínal. A viem, ako to vyzerá a ako to vzniklo.“

Ladislav Vargovčík, riaditeľ Prototypového a inovačného centra: „Sú tu CNC sústružnícke centrá, frézovacie centrá, vyiskrovacie centrum a máme tu laserové centrum. Čiže je to v podstate ako keby nástrojáreň na tie najvyššie stupne presnosti.“

Ivana Leferovičová: „Centrum za vyše milión sedemstotisíc eur zafinancovali z eurofondov a sčasti si ho univerzita zaplatila sama.“

František Trebuňa, dekan Strojníckej fakulty TUKE: „Prinesú osoh našim výskumníkom, pretože môžu realizovať to, čo vymyslia. Našim študentom, pretože môžu na tých strojoch pracovať. No a navyše našim podnikom, pretože to, čo oni nemajú, dokážeme tu im vyvinúť, vyrobiť a samozrejme, aj dokážeme to prevádzkovať u nich.“

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu: „Otvorenie týchto centier a ich spustenie do reálneho života bude znamenať aj to, že získame konkurenčnú výhodu aj pri získavaní ďalších investorov.“

Ivana Leferovičová: „Podobné zariadenie, laboratórium excelentného výskumu, bude slúžiť aj vedcom zo Stavebnej fakulty.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
strojárstvo , vysoké školy, vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač