Ocenený za výskum Parkinsonovej choroby

19. 11. 2018

Osobnosť vedy a techniky do tridsaťpäť rokov pôsobí aj na Lekárskej fakulte Šafárikovej univerzity v Košiciach. V rámci Týždňa vedy a techniky si toto prestížne ocenenie odniesol neurológ Matej Škorvánek. Vo výskume sa zameral na nemotorické a prodromálne prejavy Parkinsonovej choroby. Pri tomto ochorení je veľkým problémom práve neskorá diagnóza.

logo Rádio Regina(15. 11. 2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Denisa Rybárová/Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Osobnosť vedy a techniky do tridsaťpäť rokov pôsobí aj na Lekárskej fakulte Šafárikovej univerzity v Košiciach. V rámci Týždňa vedy a techniky si toto prestížne ocenenie odniesol neurológ Matej Škorvánek. Vo výskume sa zameral na nemotorické a prodromálne prejavy Parkinsonovej choroby. Pri tomto ochorení je veľkým problémom práve neskorá diagnóza.“

Denisa Rybárová, redaktorka: „Znížená pohyblivosť, stuhnutosť svalstva či tras – to sú najčastejšie prejavy Parkinsonovej choroby. Na Slovensku ňou trpí vyše dvadsaťtritisíc ľudí. Vlani ju diagnostikovali takmer tritisíc osemsto pacientom. Odborníci upozorňujú, že najväčším problémom je neskorá diagnostika. Pomôcť ale môžu výsledky výskumu nemotorických a včasných prejavov, napríklad výrazné poruchy spánku. Autor výskumu, neurológ Matej Škorvánek.“

Matej Škorvánek, neurológ: „Ľudia v noci hlavne nadránom kričia, rozprávajú zo spánku, hýbu rukami, nohami.“

Denisa Rybárová: „Ďalším z prejavov sú aj tráviace ťažkosti. Z výskumu vyplynulo, že pacienti s črevnými problémami majú dvojnásobne vyššie riziko vzniku tohto ochorenia.“

Matej Škorvánek: „Z črevnej biopsie vieme s takmer deväťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou odlíšiť pacienta s Parkinsonovou chorobou od zdravého človeka.“

Denisa Rybárová: „Skorá diagnostika je dôležitá aj podľa prednostky Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Zuzany Gdovinovej.“

Zuzana Gdovinová, prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice: „Cenná je predovšetkým jeho snaha, aby zistil včasné štádiá ochorenia vtedy, keď ešte je čo najmenej mozgového tkaniva poškodeného, aby v budúcnosti, ak raz bude liečba, sme vedeli tých pacientov začať liečiť ešte skôr. Čiže v tomto ja vidím veľký zmysel tej jeho práce.“

Denisa Rybárová: „Odborníci upozorňujú, že vzhľadom na zvyšujúci sa priemerný vek populácie možno v priebehu najbližších dvadsiatich rokov očakávať zdvojnásobenie počtu pacientov s touto diagnózou.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač