Plagiátorstvo v Českej republike

19. 11. 2018

S plagiátorstvom v radoch politikov a konkrétne na úrovni členov kabinetu má skúsenosť aj susedná Česká republika. V tomto roku preto odstúpili už dvaja ministri. Za čo vyvodzovali zodpovednosť? Pozrieme sa na to s expertom na plagiátorstvo, IT špecialistom Janom Machom z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorý pomáhal rozsiahle odpisovanie odkrývať.

logo Rádio Slovensko(15. 11. 2018; Rádio Slovensko; K veci; 18:18; Jaroslav Barborák/Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „S plagiátorstvom v radoch politikov a konkrétne na úrovni členov kabinetu má skúsenosť aj susedná Česká republika. V tomto roku preto odstúpili už dvaja ministri. Za čo vyvodzovali zodpovednosť? Pozrieme sa na to s expertom na plagiátorstvo, IT špecialistom Janom Machom z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorý pomáhal rozsiahle odpisovanie odkrývať. Dobrý deň prajem aj vám.“

Jan Mach, expert na plagiátorstvo, IT špecialista, Vysoká škola ekonomická v Prahe (preklad z češtiny): „Dobrý deň.“

Jaroslav Barborák: „Pán Mach, analyzovali ste dve záverečné práce teraz už bývalých ministrov. Ide konkrétne o ministra práce a sociálnych vecí Petra Krčála, a potom spravodlivosti Taťány Malej. Čo v nich nesedelo?“

Jan Mach: „Analyzoval som, aby som to upresnil, celkom štyri práce. Dve práce pani ministerky a dve práce pána ministra. Vo všetkých týchto prácach sme našli zhody s ďalšími textami, prípadne išlo o prepísané skopírované stránky buď cudzej bakalárskej, alebo diplomovej práce v prípade pani Taťány Malej, alebo v prípade diplomovej práce pána ministra Krčála bola skopírovaná napríklad jeho bakalárska práca a iba ľahko upravená. Vo všetkých prípadoch teda sme našli zhodné pasáže ako s nejakými ďalšími textami, učebnicami, ktoré boli napríklad dostupné na internete.“

Jaroslav Barborák: „Problém bol v tom, že neboli uvedené citácie, teda, že neboli priznané, že ide o citácie iných autorov?“

Jan Mach: „Je to tak v prípade, že bolo napríklad kopírované z cudzích učebníc, alebo z cudzej práce, boli to prevzaté rozsiahle pasáže v počte niekoľkých stránok. Buď boli prepísané doslovne, alebo iba ľahko upravené, že napríklad bolo zamenené slovo, vypustená jedna veta.“

Jaroslav Barborák: „Ak by sme sa pýtali na ten pomer, hej, medzi pôvodnými,  a teda autorskými časťami ich prác a tým, čo jednoducho odpísali, viete to kvantifikovať?“

Jan Mach: „Napríklad v práci bakalárskej pána Krčála z celkom šesťdesiatich strán textu tej samotnej práce to bolo necelých sedemdesiatpäť percent skopírovaných, prevzatých z inej práce predchádzajúcej autorky.“

Jaroslav Barborák: „Akou metódou ste pri analýze tej pôvodnosti prác postupovali? Máte na to nejaký softvér, alebo išlo o to jednoducho porovnávanie strany po strane?“

Jan Mach: „Využil som dva systémy pre kontrolu prác. Po prvé je to systém Theses.cz dostupný v Českej republike, ktorý spravuje Masarykova univerzita. A ďalej zahraničný systém … ktorý kontroluje veľmi dobre práce v cudzích jazykoch. Ďalej bolo potrebné dohľadávať zhody v tlačených publikáciách, kde sa naozaj prechádzal text odsek po odseku a dohľadávali sa rovnaké pasáže.“

Jaroslav Barborák: „Na Slovensku my aktuálne riešime prípad rigoróznej práce šéfa parlamentu Andreja Danka. Z analýz Denníka N vyplýva, že zo sedemdesiatich strán je skopírovaných minimálne päťdesiatjeden, pričom pochádzajú z piatich rôznych učebníc a v práci pritom chýbajú odvolávky na citácie. Čiže to celé vyznieva ako názor autora. Naviac totožná práca aj s preklepmi ešte u nás existuje aj pod iným autorom. Ide o mladšiu prácu. Aké je vaše hodnotenie tohto prípadu?“

Jan Mach: „Tá zhoda, ktorú uvádzate, zodpovedá viac-menej tým sedemdesiatim piatim percentám zhody, ktorá bola nájdená v práci ministra Krčála. Takéto preberanie cudzích textov bez uvedenia originálneho zdroja, je minimálne na českých vysokých školách zakázaný. Nie je možné toto, dalo by sa to kvalifikovať ako podvod, pretože sa vydáva cudzí text za vlastný. Študenti by v bakalárskych, diplomových prácach mali používať cudzie texty povedzme do nejakých desiatich percent, ale rozhodne nie v takto veľkej miere. A vždy musia uviesť originálneho autora.“

Jaroslav Barborák: „Čiže u vás v Českej republike podobný rozsah plagiátorstva alebo preberania z prác iných autorov bolo vyvodené až na osobnú zodpovednosť daného ministra?“

Jan Mach: „V Českej republike ako pani ministerka Malá, tak pán minister Krčál za plagiátorstvo v takom rozsahu odstúpili.“

Jaroslav Barborák: „Toľko teda pán Mach z Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Ešte pekný deň prajem.“

Jan Mach: „Pekný deň, dovidenia.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, plagiátorstvo

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač