Podujatie Veda v meste

29. 11. 2018

Popularizovať vedu, zbierať záverečné práce či zabezpečovať prístup vedcov k informačným zdrojom. Aj to má v náplni Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré funguje už osemdesiat rokov. Hoci sídli v Bratislave, formovať sa začalo v Košiciach.

logo Televíznej stanice STV 1(27. 11. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Kristína Plajdicsková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Popularizovať vedu, zbierať záverečné práce či zabezpečovať prístup vedcov k informačným zdrojom. Aj to má v náplni Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré funguje už osemdesiat rokov. Hoci sídli v Bratislave, formovať sa začalo v Košiciach.“

Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Podnikatelia, školy aj tretí sektor dlhodobo upozorňujú, že nám chýbajú IT špecialisti, aktuálne trinásťtisíc. Mladí ľudia o štúdium technických smerov nejavia taký záujem, aby sme vedeli voľné miesta obsadiť. O tom, že nemusia byť nudné a napríklad bioinformatik je jedno z najžiadanejších povolaní, prišiel budúcim vysokoškolákom porozprávať riaditeľ Centra vedecko-technických informácií.“

Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR: „Nielen tí bezprostrední informatici, aj v mnohých iných oblastiach, napríklad biomedicína. My potrebujeme ľudí, ktorí sú v IT veľmi vyspelí. Obrovské množstvo dát, ktoré generuje nám dnešná technika, bez pokročilých IT technológií nedokážeme spracovať.“

Kristína Plajdicsková: „Na podujatí Veda v meste v rámci oslavy výročia centra bola na pôde Technickej univerzity aj možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa takýmto odborom venujú. Stredoškoláci zistili viac o pomaturitnom štúdiu a videli napríklad 3D model pľúc, jedno z aktuálnych riešení spoločnosti, ktorá sa podieľa na akadémii softvérového vývoja.“

Kristína Kertészová, spoločnosť GlobalLogic: „Táto pomôcka má v podstate v budúcnosti slúžiť pre lekárov na konzultáciu pri diagnostikovaní zhubného alebo nezhubného nádoru. Študenti už počas štúdia majú možnosť pracovať a praxovať na rôznych zadaniach, ktoré prichádzajú priamo z praxe.“

Kristína Plajdicsková: „Centrum vedecko-technických informácií si pripomenulo svoje začiatky aj v košickom Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM. Hoci je po vyše roku od otvorenia na jeho chodbách pomerne prázdno, rektor univerzity nehovorí o strate.“

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach: „Tie nikdy nebudú nejak generálne plné, skôr je to také komfortné, tiché pracovisko pre mysliacich ľudí. Firiem okolo dvanásť-pätnásť momentálne je zapojených. Do tohto parku sa, s prepáčením, nedostane každý, ale musí mať vysoko ušľachtilý cieľ.“

Kristína Plajdicsková: „V budove pribudlo najnovšie detašované pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR, ktorých je teraz na Slovensku už dvanásť.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač