Prestížna cena pre bratislavského rodáka

27. 11. 2018

Filip Kukura, ktorý pôsobí ako profesor na Oxfordskej univerzite, si v Berlíne prevzal za svoj výskum vedecké ocenenie. Ide o prestížnu cenu pre mladých chemikov a fyzikov. Piati jej držitelia dostali neskôr Nobelovu cenu.

logo Televíznej stanice STV 1(23. 11. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Daniela Ivanková/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Filip Kukura, ktorý pôsobí ako profesor na Oxfordskej univerzite, si v Berlíne prevzal za svoj výskum vedecké ocenenie. Ide o prestížnu cenu pre mladých chemikov a fyzikov. Piati jej držitelia dostali neskôr Nobelovu cenu."

Daniela Ivanková, redaktorka:„Filip Kukura sa narodil v Bratislave, vyrastal v Nemecku a dnes je z neho profesor chémie na Oxfordskej univerzite. Cena, ktorú si za svoju prácu prevzal, ho robí jednotkou v odbore.”

Filip Kukura, ocenený vedec: „Tú cenu som dostal za to, že sme vytvorili novú metódu, s ktorou nemôžeme len vidieť proteíny, ale môžeme ich aj vážiť. A to má veľké výhody v tom, keď chceme rozumieť, ako vlastne telo funguje a ako isté medikamenty fungujú a ako ich môžeme zlepšiť.”

Daniela Ivanková: „Tento výskum môže mať veľký dosah na zdravie človeka, keďže ľudské telo študuje z nevídanej blízkosti. Časti molekúl, ktoré Filip Kukura so svojím tímom skúma, sú v pomere k ľudskému telu také malé, ako je pomer ľudského tela k priemeru Slnka.”

Juraj Kukura, herec: „Pre mňa je to veľká pýcha, pre nás všetkých je to veľká pýcha. A no čo, ja ako otec musím znášať dôsledky, keď sú ostatné deti na Vianoce u svojich rodičov, tak on je na cestách. A čo je najhoršie, že ja už mu nemôžem dať žiadnu radu. To predsa nemôžete takémuto vedcovi niečo poradiť, nie?"

Peter Lizák, veľvyslanec SR v Nemecku: „Filip Kukura sa týmto ocenením pohybuje na najvyšších priečkach vedeckého sveta. Tieto ocenenia, ktoré dostal on, dostali piati nositelia Nobelových cien, a to myslím, že hovorí za všetko.”

Daniela Ivanková: „Ocenenie Klung-Wilhelmy je vstupenkou do najvyššej vedeckej ligy. Ocenení vedci v minulosti prispeli k výskumu liečby rakoviny, vynašli vakcínu proti malárii a uspeli aj v boji proti choroboplodným baktériám."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, chemické vedy, ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač