Rozhovor s generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií Jánom Turňom

29. 11. 2018

Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave píše v tomto roku svoju 80-ročnú históriu. Aká bola jeho cesta, ale aj aké sú podmienky pre vedecký výskum u nás, o tom budeme hovoriť s profesorom Jánom Turňom, generálnym riaditeľom tohto centra.

logo Televíznej stanice STV 1(27. 11. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; Martina Jančeková/Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: „Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave píše v tomto roku svoju 80-ročnú históriu. Aká bola jeho cesta, ale aj aké sú podmienky pre vedecký výskum u nás, o tom budeme hovoriť s profesorom Jánom Turňom, generálnym riaditeľom tohto centra. Dobré ráno, vitajte u nás v štúdiu."

Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií: „Dobré ráno, ďakujem.”

Martina Jančeková: „Možno hneď na úvod povedzme, kde a ako vôbec vznikla potreba založiť Centrum vedecko-technických informácií?”

Ján Turňa: „Tá potreba sa postupne formulovala, ale práve včera sme sa v Košiciach zúčastnili s kolegami, aby sme si pripomenuli tých 80 rokov, lebo pôvodne sme boli založení ako Technická knižnica, vtedy zriadenej Štátnej vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika. Neskôr tá existencia v Košiciach bola krátka, postupne cez Martin sme putovali do Bratislavy. Ale aj dnes pôsobíme v mnohých miestach celej Slovenskej republiky, ba dokonca máme detašovanú kanceláriu aj v Bruseli.”

Martina Jančeková: „Komu dnes pomáha Centrum vedecko-technických informácií, pre koho je určené, priblížite nám jeho činnosť?”

Ján Turňa: „My v štatúte máme určené, myslím, že to pôvodne naše poslanie knižnice netreba vysvetľovať. Knižnica slúži čitateľom a v tomto prípade my sme boli predovšetkým vedecko-technická knižnica, čiže pracovníkom vedy, výskumu, technikom, ale v podstate aj študentom pri ich štúdiu. Dnes tie činnosti sú ďaleko komplexnejšie, pokiaľ niekto navštívi našu webovú stránku, tak na titulnej stránke deklarujeme 40 činností, a to keď si na niektoré kliknete, tak sa pod nimi rozsype množstvo ďalších aktivít. Čiže opísať ich všetkých, to by sme ukradli významnú časť vášho programu.”

Martina Jančeková: „Využívajú dnes vedci – profesionáli vaše centrum?”

Ján Turňa: „Áno, aj keď mnohí si to ani neuvedomia. My im napríklad zabezpečujeme tzv. elektronické služby. Kedysi knižnicu bolo treba navštíviť, fyzicky prísť, niečo tam prečítať, alebo požičať si knihu. Dnes stačí si otvoriť notebook, alebo iné mobilné zariadenie a pokiaľ ste zo správnej tzv. IP adresy, z vysokej školy, alebo vedeckej knižnice, tak automaticky sa vám otvoria prístupy k mnohým informačným zdrojom, ktoré sú sprostredkované práve našou činnosťou v úvodzovkách, my za tieto služby platíme.”

Martina Jančeková: „Koordinujete, alebo spolupracujete aj s inými centrami podobného charakteru v zahraničí, alebo s významnými univerzitami?”

Ján Turňa: „Tak jedna taká historicky najstaršia sieť je sieť vedeckých knižníc v Európe, ale aj na svete majú svoje strešné organizácie. Pravidelne, spravidla raz ročne organizujú svoje vrcholné podujatia a medzitým špecializované odborné konferencie, pracovné stretnutia. Čiže sme samozrejme ich súčasťou. Ale aj rovnomenné inštitúcie, lebo to slovo informácie dneska je súčasťou nášho každodenného života, dnes robíme s informáciami. Čiže aj množstvo ďalších organizácií, ktoré spravidla nemajú v názve, že niečo s informáciami robia, sú našimi partnermi. Na druhej strane tým, že podporujeme vedu, úzko spolupracujeme s príslušným direktoriátom pre vedu, výskum a inovácie Európskej komisie, kde pomáhame zabezpečovať napríklad programy Horizont a niektoré ďalšie aktivity.”

Martina Jančeková: „Vy sám sa vede a výskumu venujete po celý svoj profesionálny život, ako hodnotíte, ako vnímate možnosť fungovania vedcov dnes, ako fungujú vedci. Majú dobré podmienky?”

Ján Turňa: „To je samozrejme veľmi komplexná otázka a chcela by samostatnú reláciu. Tá situácia nie je jednoduchá, ale v podstate nepoznám krajinu, kde by vedci boli plne spokojní. Všade kritizujú, že tie podmienky by mohli byť lepšie. Napriek tomu, chcem povedať a súčasne teda plním aj jedno z našich poslaní, ktorým je popularizácia vedy a osloviť predovšetkým tých, ktorí sa rozhodujú, kde strávia svoju životnú kariéru. Že práca vedca je vzrušujúca, je zaujímavá, to nie je len v úvodzovkách o chodení do práce, pretože každý musíme z niečoho žiť, ale naozaj, je to vzrušenie poznávať, objavovať nové veci. Samozrejme, dôležité sú podmienky, ktoré veríme, že sa budú zlepšovať.”

Martina Jančeková: „Jedna vec sú podmienky, druhá vec je záujem. Majú vôbec mladí ľudia záujem pracovať vo vedeckom výskume?”

Ján Turňa: „Určite v tomto chcem deklarovať, že u nás, v porovnaní napríklad s niektorými vyspelejšími, priemyselnejšie vyspelejšími krajinami, ten záujem mladých ľudí je pomerne vysoký. Možno by sme boli radi, keby to bolo posunuté viac do oblasti prírodných vied a technických vied, kde máme stále nedostatok absolventov. A práve v tomto my okrem tých priamych podporných aktivít zabezpečujeme aj tzv. národný projekt, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, z operačného programu Ľudské zdroje, a to je IT akadémia. Možno väčšina zachytila, že máme úplný nedostatok informatikov, hovorí sa, že chýba minimálne 13-tisíc, v Európskej únii je 200-tisíc, a práve tento program je zameraný od základných škôl cez stredné školy, až po vysoké školy, aby sme pomohli a zvýšili záujem o informatiku, nielen u chlapcov, ale rovnako aj u dievčat.”

Martina Jančeková: „Aké sú teda plány a ambície Centra vedecko-technických informácií do nasledujúceho obdobia?”

Ján Turňa: „Budúcnosť bude ešte zložitejšia z hľadiska informácií. Informácie sa na nás valia, množstvo z nich vytvára jednoducho len šum, proste človek potrebuje relevantné kvalitné informácie, takisto aj vedec. Jedna z tých ambícií je práve vybrať čo najrelevantnejšie informácie, doručiť tie informácie na mieru pre jednotlivé skupiny vedcov. Okrem toho nás čaká plnenie veľkých národných programov, jeden z nich je práve popularizácia vedy, ďalší projekt je podpora duševného vlastníctva – pomôcť prenosu výsledkov z vedy do praxe, komercionalizácia týchto výsledkov práve cez duševné vlastníctvo. Nechcem zachádzať do detailov, ale tam je práve ten záujem, aby časť prostriedkov, ktorý výskum dostáva, práve pochádzal aj z komercionalizácie ich vlastných výsledkov. A tomu my chceme pomôcť.”

Martina Jančeková: „Držíme palce, ja vám veľmi pekne v tejto chvíli ďakujem, že ste si vo svojom programe našli čas na Ranné správy. Našim hosťom bol profesorom Ján Turňa, vďaka ešte raz.”

Ján Turňa: „Ďakujem pekne.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, rozhovor

Tlač