Svet a Slovensko: Kilogram sa bude určovať inak

21. 11. 2018

Ako vlastne vieme, že kilogram je kilogram? Je odvodený od platinovo-irídiového valca, ktorý je od roku 1889 uložený v medzinárodnom úrade pre miery a váhy vo francúzskom meste Versailles.

logo Televíznej stanice JOJ(20. 11. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Lucia Barmošová;Ján Mečiar)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Ako vlastne vieme, že kilogram je kilogram? Je odvodený od platinovo-irídiového valca, ktorý je od roku 1889 uložený v medzinárodnom úrade pre miery a váhy vo francúzskom meste Versailles.“

Ján Mečiar, moderátor: „Tento kúsok kovu však medzičasom trochu pribral. Aj to bol dôvod prečo vedci minulý piatok rozhodli, že kilogram sa bude určovať inak, podľa fyzikálnej konštanty.“

Lucia Barmošová: „Otázne je, čo sa tým zmení v našom bežnom živote.“

Anton Adamčík, redaktor: „Jeden kilogram už nie je definovaný tak ako doteraz. Po novom je iný a inak sa aj bude merať. Rozhodli o tom vedci v piatok 16. novembra tohto roku vo francúzskom meste Versailles.“

Ing. Dušan Trochta, Slovenský metrologický ústav: „Podľa novej definície bude jednotka hmotnosti kilogram odvodená od fyzikálnej konštanty, od Planckovej konštanty.“

Anton Adamčík: „Planckova konštanta je základným pojmom kvantovej mechaniky, ktorá sa nikdy nemôže zmeniť a nikde na zemi ani vo vesmíre. Oproti iným mieram sa kilogram doteraz odvodzoval tak trochu primitívnym spôsobom.“

Ing. Dušan Trochta: „Od jedného kusa medzinárodného prototypu kilogramu, ktorý je definovaný už od roku 1889.“

Anton Adamčík: „Odvtedy leží tento jediný kus kovu v medzinárodnom úrade pre miery a váhy vo francúzskom Versailles. K tomuto originálu bolo vytvorených cez 40 národných kopií. Jednu má aj Slovenská republika. Od nej sa odvodzujú všetky u nás používané závažia. S originálom však nastal problém, pretože časom takzvane pribral.“

Ing. Dušan Trochta: „O niečo ťažší, ale je to zanedbateľné pre prax.“

Anton Adamčík: „Pre presnosť meraní však nie. Okrem toho tento originál je zraniteľný aj inak, napríklad by mohol byť zničený povedzme pri teroristickom útoku, alebo by ho teoreticky niekto mohol zameniť za menší. Kedy sa tak stalo, boli by sme zrejme veľmi prekvapení, že odrazu dokážeme zdvihnúť kilogramov oveľa viac. V skutočnosti by sa však nezmenilo nič okrem toho, že nanovo nastavená váha by ukazovala viac. Tak ako iné miery, povedzme čas je určený atómovým časom, alebo meter na základe rýchlosti svetla vo vákuu, aj pre kilogram sa vedci rozhodli nájsť niečo podobne nemenné.“

Ing. Dušan Trochta: „Na základe definície tej fyzikálne konštanty.“

Anton Adamčík: „Konkrétne od Planckovej konštanty. Táto zmena však nadobudne účinnosť až od 20. mája budúceho roku. Pre nás, bežných smrteľníkov, ktorí už nechodíme do školy, sa však nič podstatné nemení.“

Ing. Dušan Trochta: „Kilogram ostane kilogramom, zmení sa len spôsob definície a spôsob realizácie toho kilogramu.“

Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač