Technologická konferencia ITAPA v Bratislave

14. 11. 2018

logo Rádio Slovensko

Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko chcú prilákať aj investície v oblasti IT technológií. Potvrdili to hlavní predstavitelia štátneho sektora Vyšehradskej štvorky na technologickej konferencii ITAPA v Bratislave.

(13. 11. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Oto Váhovský/Marián Kukelka)

Marián Kukelka, moderátor: „Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko chcú prilákať aj investície v oblasti IT technológií. Potvrdili to hlavní predstavitelia štátneho sektora Vyšehradskej štvorky na technologickej konferencii ITAPA v Bratislave. Cieľom budúcej úzkej spolupráce je vytvorenie spoločnej dátovej ekonomiky. Mala by viesť k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu v regióne.“

Oto Váhovský, redaktor: „Krajiny V4 sa zhodli na tom, že aby sa mohli zapracovať do systémov nové technológie, je potrebné vybudovať spoločnú infraštruktúru. Poľská štátna tajomníčka ministerstva pre digitálne záležitosti Wanda Buk uviedla, že V4 má v oblasti IT veľký potenciál, za ktorým zatiaľ zaostávame.“

Wanda Buk, štátna tajomníčka poľského ministerstva pre digitálne záležitosti: „Nemôžeme byť lídrami každého digitálneho riešenia, ale môžeme spojiť sily a vytvoriť tak tlak na Európsku úniu, aby nám pomohla rozvíjať sektor.“

Oto Váhovský: „Slovensko chce podľa digitálneho atašé ministerstva zahraničia v Bruseli Radoslava Repu v rámci V4 presadiť spoločný postup. Do budúcnosti sa chcú orientovať ako proexportné ekonomiky, ktoré majú čo ponúknuť a sú schopné konkurovať zahraničným partnerom. Vyšehradská štvorka vie podľa neho trhu ponúknuť kvalifikovaných a vzdelaných ľudí, ktorí vedia jazyky.“

Radoslav Repa, digitálny atašé slovenského ministerstva zahraničia v Bruseli: „Krajiny, ktoré nielen implementujú riešenia druhých, ale dokážu ponúknuť mnohé ďalšie výhody. Či už to je vzdelaná, stále relatívne lacná pracovná sila, chceme prilákať zahraničné investície vyššou pridanou hodnotou, čiže vedu, výskum a vývoj.“

Oto Váhovský: „Vladimír Dzurilla z českej Národnej agentúry pre informačné a komunikačné technológie si myslí, že V4 potrebuje najmä univerzálnu infraštruktúru. Tá by sa mala týkať aj malých regiónov, nielen veľkých miest. Za kľúčové v tomto smere považuje financovanie.“

Vladimír Dzurilla, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (preklad z češtiny): „Tu sme sa tiež bavili o tom, že eventuálne vo Vyšehradskej štvorke by mohol k tomu byť taký koordinovaný prístup ku koalícii s privátnymi investormi. Pretože my potrebujeme – to je úplne jasné – tiež privátnych investorov.“

Oto Váhovský: „Keďže online služby sú medzinárodné, podľa maďarského člena rady pre telekomunikačné a informačné technológie Ferenca Vágujhelyiho je nesmierne dôležité mať v celom regióne jednotné postupy a pravidlá regulácie.“

Ferenc Vágujhelyi, člen maďarskej Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie: „Myslím, že najdôležitejšou vecou v rámci Európy je spolupráca a reprezentovanie regiónu na celoeurópskej úrovni.“

Oto Váhovský: „Krajiny V4 súčasne prijali spoločné stanovisko k novým technológiám a postupom pri ich zavádzaní v jednotlivých štátoch. Taktiež si vytýčili ciele zavádzania umelej inteligencie a jej uplatnenia na trhu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač