Univerzity by mohli získať kompetenciu odoberať nezákonne získané akademické tituly

23. 11. 2018

logo Rádio SlovenskoUniverzity by mohli získať kompetenciu odoberať nezákonne získané akademické tituly. Potvrdilo to ministerstvo školstva. Štát chce tiež takto zabrániť neoprávnenej škandalizácii poctivo získaných titulov.

(22. 11. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Matej Baránek/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Univerzity by mohli získať kompetenciu odoberať nezákonne získané akademické tituly. Potvrdilo to ministerstvo školstva. Štát chce tiež takto zabrániť neoprávnenej škandalizácii poctivo získaných titulov. Opozícia si myslí, že ich prešetrovanie by mali riešiť špeciálne inštitúcie v rámci univerzít. Slovenská rektorská konferencia by takúto kompetenciu privítala, no tvrdí, že podvodom by účinne bránilo zo zákona povinné zverejňovanie záverečných prác.”

Matej Baránek redaktor: „Kauza okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka otvorila otázku zmien vo vysokoškolskom zákone. Šéf snemovne, ktorý v pléne ustál odvolávanie opozície potvrdil, že ministerstvo školstva príde s konkrétnymi návrhmi začiatkom budúceho roka.”

Andrej Danko, predseda NR SR: „Máme tu problém, ktorý vzniká z toho, že nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone. Že nemáme správny typ konania, správne konanie, v ktorom by na školách mohlo začať takéto preverovanie. Že tu nemáme lehoty, že tu nemáme právnu istotu."

Matej Baránek: „Školský rezort tvrdí, že kontrolu záverečných prác, napr. diplomových rigoróznych alebo dizertačných, zabezpečujú samotné vysoké školy. Dopĺňa však, že aby sa zabránilo neoprávnenej škandalizácii akademických titulov, do zákona plánuje presadiť konkrétne kroky, podľa ktorých by univerzity postupovali v prípade podozrení z plagiátorstva. Hovorkyňa Ria Feik Achbergerová."

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Ministerstva školstva SR: „Len na základe záväzných predpisov vie ministerstvo školstva zabezpečiť, že nezákonne získané tituly budú môcť byť odnímané. Zároveň však budem vedieť garantovať držiteľom akademických titulov, že získané tituly nebudú môcť byť neoprávnene odnímané alebo škandalizované.”

Matej Baránek: „Opozičný nezaradený poslanec Martin Poliačik tvrdí, že univerzity už dnes vedia jasne definovať plagiátorstvo a ošetriť si napr. citovanie z cudzích publikácií. Súhlasí však s tým, aby školy dostali možnosť odoberať neoprávnené tituly."

Martin Poliačik, poslanec NR SR (nezaradený): „Univerzita samotná by mala mať vytvorený orgán alebo inštitúciu, ktorá bude vlastne procesovať takéto preskúmavanie ktorejkoľvek práce a bude mať právomoc v prípade, že rozhodne, že titul nebol nadobudnutý podľa pravidiel, takýto titul odobrať.”

Matej Baránek: „S navrhovanou zmenou súhlasí aj rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer. Je však proti tomu, aby sa robili previerky prác, ktoré sú staré desiatky rokov. Podľa neho by to ani nebolo možné, keďže napr. STU archivuje práce jednu dekádu, pokiaľ nie sú vedecky využívané. Dopĺňa, že plagiátorstvu by sa dalo úspešne predchádzať aj tým, žeby všetky záverečné práce boli povinne zverejňované a univerzity by neboli závislé od autorských licencií."

Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: „V každom prípade si myslím, že by všetky práce študentov mali byť verejne prístupné. To je už dosť veľký tlak na to, aby študenti nerobili podvody.”


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač