Úspech mladých astrofyzikov na olympiáde v Číne

15. 11. 2018

Mladí slovenskí astrofyzici získali na astronomickej olympiáde v Číne zlato a bronz. Zlato získala Jana Švrčková, absolventka senického gymnázia. Pre mladú astronómku zo Sobotišťa na Záhorí to už bolo tretie vystúpenie na medzinárodnej olympiáde a vždy z toho bola medaila. Bronzovú medailu si odniesol Dean Prokop z Galanty.

Rádio Regina(14. 11. 2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17.00; Iveta Tanoczká, Marek Pivoluska)

Marek Pivoluska, moderátor: „Skvelý úspech dosiahli mladí slovenskí astrofyzici na astronomickej olympiáde v Číne. Získali zlato a bronz. Tím našich piatich najúspešnejších študentov však na podujatie cestoval za vlastné alebo vďaka darom od inštitúcií či jednotlivcov. Od rezortu školstva peniaze nedostali.“

Iveta Tanoczká, redaktorka: „Devätnásťročný Dean Prokop z Galanty uspel v Pekingu v konkurencii stoviek uchádzačov z približne štyridsiatich krajín z celého sveta. Z medzinárodnej astronomickej olympiády si odniesol bronzovú medailu.“

Dean Prokop, študent: „Prebiehala viacero dní. Bolo tam viacero kôl. Bolo to dosť stresujúce, bolo to náročné.“

Iveta Tanoczká: „K astronómii sa dostal na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante, kde študenti navštevujú astronomický krúžok. Učiteľka a vedúca krúžku Eva Kmeťová zdôrazňuje, že ich pripravujú po teoretickej i praktickej stránke.“

Eva Kmeťová, vedúca astronomického krúžku: „Počítame príklady z astronómie, z astrofyziky, riešime slepé mapy, pozorujeme nočnú oblohu, zaoberáme sa ďalekohľadmi.“

Iveta Tanoczká: „Slováci na olympiáde v Pekingu tento rok obsadili aj najvyššiu priečku. Zlato získala Jana Švrčková, absolventka senického gymnázia. Pre mladú astronómku zo Sobotišťa na Záhorí to už bolo tretie vystúpenie na medzinárodnej olympiáde a vždy z toho bola medaila. Aj za jej úspechom stojí práca v astronomickom krúžku, ktorý v Sobotišti funguje už takmer polstoročie. Jeho vedúci Svetozár Štefeček.“

Svetozár Štefeček, vedúci astronomického krúžku: „Ten jej matematický talent a hlavne usilovnosť ju dostala až do takýchto sfér.“

Iveta Tanoczká: „Po úspechu na celoslovenskom kole postúpil Dean do medzinárodného kola. Všetky poplatky spojené s účasťou v medzinárodnom kole si museli slovenskí finalisti hradiť z vlastných zdrojov. Deanovi založili spolužiaci verejnú zbierku. Celoslovenské kolo olympiády organizuje Slovenská astronomická spoločnosť už dvanásť rokov. Podľa Kataríny Hamerlovej z komunikačného odboru rezortu školstva na základe minuloročnej smernice nepožiadali o schválenie organizačného poriadku súťaže.“

Katarína Hamerlová, komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Znamená to teda, že ministerstvo nie je vyhlasovateľom, ani spoluvyhlasovateľom uvedenej súťaže.“

Iveta Tanoczká: „Na medzinárodnú olympiádu môžu postúpiť úspešní absolventi regionálnej súťaže, do ktorej sa môže zapojiť každý študent strednej školy.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, súťaže, vzdelávanie, astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač