Začal sa Týždeň vedy a techniky

06. 11. 2018

Už 15. rok sa koná na Slovensku Týždeň vedy a techniky. Cieľom je nielen ukázať verejnosti novinky z oblasti vedy a techniky, ale aj pritiahnuť mladých ľudí k štúdiu vedných odborov. Vyše 400 podujatí pre dospelých i deti je zameraných na popularizáciu vedy a techniky.

RTVS Jednotka - logo(5. 11. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Martin Prôčka, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Čo je to statická elektrina alebo ako funguje spaľovací motor? Odpovede prináša Týždeň vedy a techniky, začal sa dnes. Organizátori sa snažia interaktívnou formou ukázať, že veda môže byť aj zábavná.“

Martin Prôčka, redaktor: „Takéto a množstvo iných pomôcok si môže vyskúšať každý návštevník podujatia. Týždeň vedy a techniky prezentuje prácu slovenských vedcov zábavnou formou.“

Andrea Putalová, riaditeľka Centra vedecko-technických informácií SR: „Hlavným cieľom je priblížiť dianie v oblasti vedy a techniky širokej verejnosti, samozrejme, pritiahnuť mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov, predstaviť pracoviská vedy a výskumu a predstaviť aj prácu samotných vedcov.“

Martin Prôčka: „Akciu podporilo ministerstvo školstva. Spolu s ďalšími organizátormi pripravili po celom Slovensku štyristo prednášok a tvorivých dielní. Ich zoznam je na internete (www.tyzdenvedy.sk).“

Marek Hajduk, ministerstvo školstva, sekcia vedy a techniky: „Ministerstvo školstva veľmi aktívne spolupracuje už niekoľko rokov a organizuje tieto aktivity. Predovšetkým je to vlastne zabezpečenie organizačných, administratívnych a technických kapacít.“

Martin Prôčka: „Organizátori sa snažia viesť žiakov k technickým odborom, podujatie preto podporujú aj zamestnávatelia.“

Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne: „Je veľmi dôležité, aby počet ľudí, ktorí študujú vedecké disciplíny, technické disciplíny, stúpal. Aby boli kvalitní absolventi, o ktorých budeme mať záujem.“

Martin Prôčka: „Tento týždeň bude aj známy Festival vedy a techniky AMAVET, podujatie vyvrcholí odovzdaním Ceny za vedu a techniku. Týždeň vedy a techniky ukončí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy. Podujatie potrvá do nedele jedenásteho novembra.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Bratislava: Týždeň vedy a techniky

Televízna stanica JOJ - logo(05. 11. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; Barbora Jánošová, Lucia Barmošová, Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Slovensko patrí už 15. rok ku krajinám, ktoré organizujú týždeň vedy a techniky. Práve dnes sa začal.“

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Cieľom je nielen ukázať verejnosti novinky z oblasti vedy, ale aj pritiahnuť šikovných študentov k štúdiu takýchto odborov.“

Barbora Jánošová, redaktorka: „Tento týždeň môžete zažiť vyše 400 rôznych podujatí po celom Slovensku zameraných na popularizáciu vedy a techniky.“

Neuvedený 1: „Stojíme pri exponáte, ktorý nám zobrazuje lom svetla.“

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti: „Aby sme priblížili oblasť vedy a techniky širokej verejnosti, aby sme viac pritiahli mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov.“

Marek Hajduk, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR: „Napríklad festival vedy Veda netradične.“

Barbora Jánošová: „Dospelých, ale aj deti čakajú výstavy, prednášky, súťaže, ale aj stála expozícia ako je táto.“

Martin Smeja, vedúci zážitkového centra vedy Aurelium: „Žiaci a študenti, ktorí sa učia na hodinách fyziky rôzne vzorce a definície, väčšinou nemajú s týmito vzorcami a definíciami praktickú skúsenosť. Doteraz sme to mali … na tabuli, proste dosadil som 3 hodnoty, výsledok bol 5 a išli sme ďalej. A zrazu vidím, že ten vzorec sa nejakým spôsobom hýbe, že to môže hádzať iskry.“

Barbora Jánošová: „Zistiť môžete ako je to so svetlom. Vyskúšať si napríklad môžete aj to, ako funguje taká veterná elektráreň, alebo sa môžete pokúsiť nechať levitovať predmety.“

Neuvedený 2: „Pretože tento disk je vlastne magnetom a takýto istý magnet je vnútri v tom stole. A vzájomným pôsobením odpudivým od seba sa dostane tento … do takejto magnetickej levitácie.“

Barbora Jánošová: „Sledovať môžete, čo sa deje s vaším žalúdkom pri určitej frekvencii pri jazde autom.“

Neuvedený 2: „Pôsobím tými istými 8 Herzami, tak to so žalúdkom vlastne urobí toto, čiže žalúdok sa rozkmitá.“

Barbora Jánošová: „Asi najpútavejší program ponúkne výstava Veda netradične.“

Mgr. Andrea Putalová: „Napríklad sú tam stánky, ktoré sú z oblasti nano sveta, môžu si tam vyskúšať rôzne chemické pokusy, je tam robotika, môžu sa odviezť na Formuli, čiže naozaj je tam množstvo takýchto interaktívnych stánkov.“

Barbora Jánošová: „Barbora Jánošová, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

15. ročník Týždňa vedy a techniky

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(5. 11. 2018; Rádio Slovensko; Správy; 20.00; Lucia Páchniková)

Lucia Páchniková, moderátorka: „Viac ako 400 podujatí prinesie 15. ročník Týždňa vedy a techniky. Oddnes ponúka podujatia nielen v hlavnom meste, ale aj v Košiciach, Trnave, Nitre či Banskej Bystrici. Súčasťou programu sú aj súťaže s vedeckotechnickým zameraním. Riaditeľ sekcie vedy a techniky ministerstva školstva Marek Hajduk."

Marek Hajduk, riaditeľ sekcie vedy a techniky ministerstva školstva: „Vyvrcholením všetkých podujatí bude udelenie ceny za vedu a techniku ministerskou školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky."

Lucia Páchniková: „Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce našich vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Týždeň vedy a techniky trvá do nedele a ukončí Vedeckú jeseň - sériu podujatí, ktorých cieľom je popularizovať vedu a techniku."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
výstavy, popularizácia vedy a techniky, technológie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Iné

Tlač