30 miliónov na vedu a výskum

19. 12. 2018

Ministerstvo školstva poskytne na vedu a výskum do roku 2021 vyše tridsať miliónov eur. Pôjdu na biomedicínu a inteligentné technológie, dátové hospodárstvo i dopravné systémy. Do výzvy sa mohli zapojiť aj podnikatelia, ktorých partnermi sú ústavy Slovenskej akadémie vied a univerzity. Vedci nie sú nespokojní, no na vedu je podľa nich potrebná väčšia suma.

logo Rádio Slovensko(18. 12. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Štefánia Kačalková/Martin Hílek)

Martin Hílek, moderátor: „Ministerstvo školstva poskytne na vedu a výskum do roku 2021 vyše tridsať miliónov eur. Pôjdu na biomedicínu a inteligentné technológie, dátové hospodárstvo i dopravné systémy. Do výzvy sa mohli zapojiť aj podnikatelia, ktorých partnermi sú ústavy Slovenskej akadémie vied a univerzity. Vedci nie sú nespokojní, no na vedu je podľa nich potrebná väčšia suma.“

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Jozef Živčák z Katedry biomedicínskeho inžinierstva na Strojníckej fakulte v Košiciach sa so svojím tímom zameriava na výskum tvárových implantátov šitých na mieru.“

Jozef Živčák, Katedra biomedicínskeho inžinierstva, Strojnícka fakulta v Košiciach: „Ide o druhý implantát, ktorý ideme urobiť. Dá sa povedať, že druhý na svete, pretože ešte nikto po nás neopakoval tvárový implantát. Prvý bol osemdesiat percent tváre.“

Štefánia Kačalková: „Financie na výskum získavajú z viacerých zdrojov často s úspechom.“

Jozef Živčák: „Keď postavíte projekty, ktoré majú zmysluplnosť a tie referencie sú, tak aj tí hodnotitelia a tá oblasť výskumu sa na to pozerá tak, že je to konečne pomoc pre ľudí a chvalabohu s vynikajúcimi referenciami. Zatiaľ nám všetci pacienti žijú.“

Štefánia Kačalková: „Do aktuálnej výzvy štátnej Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa prihlásilo tridsaťsedem projektov. Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva.“

Renáta Vitková, komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „V súčasnosti je výzva už uzavretá a momentálne prebieha hodnotiaci proces predložených žiadostí.“

Štefánia Kačalková: „Vedci dlhodobo tvrdia, že peňazí na vedu ide stále málo. Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.“

Jaroslav Katrlík, Chemický ústav Slovenskej akadémie vied: „Ak by sa tu jednalo o nejakú sumu, že tridsať miliónov na Slovensko celé, tak tá suma nie je nejaká ohurujúca. No vždy je čo kritizovať, tak to poviem.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)Kľúčové slová:
projekty, ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač