Kontrola transformácie SAV

18. 12. 2018

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík si nemyslí, že nový termín transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, ktorým je prvý január 2019, je možné stihnúť. Uviedol viaceré príčiny problémov, ktoré vidí NKÚ po kontrole. Jednou z príčin je aj aj nedostatočná a neskorá komunikácia SAV s ministerstvom školstva.

Rozhlasová stanica Lumen - logo(17. 12. 2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17.30; Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Transformácia Slovenskej akadémie vied nebola do detailov premysleným procesom. Ak by sa spracovali projekty transformácie jednotlivých ústavov, vyhlo by sa vzniknutým nedorozumeniam. Konštatoval to dnes predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík po tom, ako úrad ukončil kontrolu transformácie SAV.“

Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu: „V krajine už sú skúsenosti s transformáciou rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikateľské subjekty alebo vedeckovýskumné inštitúcie a tiež svojím spôsobom podnikateľský subjekt už funguje podľa iných princípov ako rozpočtová a príspevková organizácia. To znamená, ak by sme boli kopírovali ten model, ktorý tu už máme, tak by sa nebolo možné dopracovať k takejto patovej situácii. To je celý proces, lebo neboli sme úspešní, ten problém skončil neúspechom, pretože tie problémy sa hromadili v nejasnosti, netransparentnosti, nepripravenosti, v časovej tiesni až to vyústilo v tom rozhodnutí ministerstva školstva, ktoré deviateho desiaty zastavilo proces transformácie a hľadala sa iná forma.“

Lucia Pálešová: „Zároveň si nemyslí, že nový termín transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, ktorým je prvý január 2019, je možné stihnúť. Príčiny problémov vidí NKÚ po kontrole napríklad v nejednoznačnosti zákona o Slovenskej akadémii vied a tiež v čase, určenom na transformáciu, ktorý bol na Slovensku takmer o polovicu kratší ako v Českej republike. Problémom bola podľa úradu aj nedostatočná a neskorá komunikácia akadémie s ministerstvom školstva. Podľa ministerstva z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, že všetky argumenty, ktoré rezort ku kauze SAV vyslovil, boli správne. Ministerka Martina Lubyová súhlasí, že čas, určený na transformáciu, bol relatívne krátky a príčinou problému bola nedostatočná a neskorá komunikácia Slovenskej akadémie vied s ministerstvom.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Nálezy NKÚ potvrdzujú, že rezort školstva bol celé leto kritizovaný v tejto kauze transformácie neoprávnene. Všetky fakty, na ktoré sme poukazovali, sa preukázali v nálezoch NKÚ a ukázalo sa, že naozaj ten transformačný mechanizmus podľa zákona z dielne pána ministra Draxlera nebol prakticky realizovateľný. Boli tam veľké problémy s nepripravenosťou organizácie na existenciu v tej novej forme, nedostatok alebo úplná absencia ekonomických a hospodárskych plánov, problémy s oceňovaním majetku štátu, ktorý mal byť vkladaný a veľké riziká netransparentnosti pri prevode majetku štátu, ktorý je zhruba v objeme štvrť miliardy eur v účtovných cenách podľa údajov NKÚ. Preto sa aj rezort školstva stotožňuje so závermi, aby sa transformácia po novom urobila na postupnom princípe, na dobrovoľnej báze a aby sa po novom nastavili inštitucionálne podmienky financovania týchto organizácií zo štátneho rozpočtu.“

Lucia Pálešová: „Ministerka zároveň doplnila, že rezort je pripravený na rokovania, pokiaľ ich bude možné viesť vo vecnej rovine.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač