Mimoriadna kontrola NKÚ v Slovenskej akadémii vied

18. 12. 2018

Najvyšší kontrolný úrad po mimoriadnej kontrole v SAV konštatoval, že pri zmene na verejnú výskumnú inštitúciu išlo o nepremyslený proces. Príčin, pre ktoré sa transformácia Slovenskej akadémie vied stala neúspešnou, bolo viac, okrem iného nejednoznačná legislatíva a krátky čas na prípravu potrebných listín a dokumentov.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(17. 12. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22.00; Erik Nemec, Katarína Ščepánová)

Katarína Ščepánová, moderátorka: „Najvyšší kontrolný úrad po mimoriadnej kontrole v Slovenskej akadémii vied konštatoval, že pri zmene na verejnú výskumnú inštitúciu išlo o nepremyslený proces. Podľa vedenia akadémie sa úrad správou skôr obracia na parlament, keďže ide aj o nejednoznačnú legislatívu transformácie. Ministerstvo školstva tvrdí, že všetky argumenty, ktoré rezort ku kauze SAV vtedy vyslovil, boli správne.“

Erik Nemec, redaktor: „Príčin, pre ktoré sa transformácia Slovenskej akadémie vied stala neúspešnou, bolo podľa Najvyššieho kontrolného úradu viac. Okrem nejednoznačnej legislatívy, krátkeho času na prípravu potrebných listín a dokumentov to bola aj nedostatočná komunikácia, spolupráca a ústretovosť v riešení nejasností a problémov medzi zakladateľom a ministerstvom školstva. Hovorí predseda NKÚ Karol Mitrík.“

Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu: „Najväčším problémom vidíme, že sme neopakovali proces transformácie rozpočtovej príspevkovej organizácie, ktoré podľa už modelu, ktorý je odskúšaný, bol zrealizovaný v Slovenskej republike, ale že sa vymyslela akási skrátená forma, ktorá ako sa ukázalo bola neúspešná.“

Erik Nemec: „Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík si myslí, že úrad skôr poukazuje na nedostatočnú legislatívu pri transformačnom procese, čo je však vecou parlamentu a nie akadémie.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Či sa zriadi nejaký nový transparentnejší model, ktorý ale musí prejsť legislatívnym procesom, tak samozrejme na to budeme reagovať. Ale najprv musí byť vôľa, aby sa zmenila legislatíva. Lebo tá, ktorá v súčasnosti je, je pre ústavy Slovenskej akadémie vied kontraproduktívna.“

Erik Nemec: „Z kontroly NKÚ podľa ministerstva školstva vyplýva, že všetky argumenty, ktoré rezort ku kauze SAV vyslovil, boli správne. Ministerka Martina Lubyová.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Ten transformačný mechanizmus podľa zákona z dielne pána ministra Draxlera nebol prakticky realizovateľný. Preto sa aj rezort školstva stotožňuje so závermi, aby sa transformácia po novom urobila na postupnom princípe, na dobrovoľnej báze a aby sa po novom nastavili inštitucionálne podmienky financovania týchto organizácií zo štátneho rozpočtu.“

Erik Nemec: „Ministerka školstva dodala, že rezort je pripravený na rokovania, pokiaľ ich bude možné viesť vo vecnej rovine.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač