Ocenenie Študentská osobnosť roka

13. 12. 2018

Organizácia Junior Chamber International – Slovakia ocenila dvanásť talentovaných mladých ľudí z vysokých škôl a SAV, ktorí získali ocenenie Študentská osobnosť roka. Absolútnou víťazkou, teda top študentskou osobnosťou, sa stala Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(12. 12. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18.00; Katarína Otová, Anna Šípošová)

Anna Šípošová, moderátorka: „Organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá podporuje mladých ľudí vo vzdelávaní sa v podnikaní, ocenila dvanásť talentovaných mladých ľudí z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Za svoju prácu získali ocenenie Študentská osobnosť roka. Ocenenia udelili už po štrnásty raz.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Absolútnou víťazkou, teda top študentskou osobnosťou, sa stala Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Pracuje na výskume v oblasti onkologických ochorení.“

Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie SAV: „Túto cenu sme dostali za štúdium testikulárnych nádorov, čiže nádorov semenníkov. Najmä sa fokusujeme na pacientov, u ktorých sa vyvinie chemorezistencia, a snažíme sa nájsť nejakú alternatívu liečby, pretože oni na dosiaľ aplikovanú liečbu prestali odpovedať. Čiže hľadáme nové možnosti, nové liečivá, nové kombinácie liečiv, ktoré by naozaj mohli pomôcť tým pacientom.“

Katarína Ottová: „Ján Široký študuje na Ekonomickej univerzite. Vytvoril aplikáciu, ktorá pomáha ľuďom robiť lepšie finančné rozhodnutia.“

Ján Široký, Ekonomická univerzita: „Robíme to najmä pomocou štatistických modelov a s metódami umelej inteligencie. Čiže naším cieľom je, aby sme pomohli ľuďom mať viac peňazí tým, že im poskytneme správne informácie v správny čas. Hlavne ide o to, aby nepreplácali zbytočne na pôžičkách, aby si sporili na výhodnejších účtoch, aby lepšie investovali, aby mali lepšie poistenie.“

Katarína Ottová: „Etnológ Michal Uhrin z Univerzity Komenského získal ocenenie za výskum v dizertačnej práci, ktorý robil na kopaniciach pri hraniciach s Českou republikou.“

Michal Uhrin, Univerzita Komenského: „Sa venujem tomu, akým spôsobom ľudia spolupracujú, prečo si pomáhajú v rámci príbuzenských vzťahov a ako si pomáhajú v rámci náboženských komunít rôznych.“

Katarína Ottová: „V oblasti prírodných vied a chémie patrí toto ocenenie Marcele Bučkovej za prácu na dokazovaní účinkov medu na hojenie rán. A medzi dvanástkou mladých a úspešných študentov je aj napríklad rýchlostný kanoista Samuel Baláž. Odborná porota vybrala ocenených študentov a doktorandov z deväťdesiatky nominovaných.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač