Osvetová akcia World AIDS Day v Košiciach

05. 12. 2018

Pri príležitosti Dňa boja proti AIDS, ktorý sme si pripomenuli 1. decembra, zorganizovali košickí študenti medicíny osvetové podujatie, na ktorom informovali o vzniku, rizikách a následkoch tohto ochorenia. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najnižším výskytom vírusu HIV, ale čísla v uplynulých desaťročiach vzrástli.

Rádio Regina(3. 12. 2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17.00; Lenka Bodová, Kristína Plajdicsková)

Kristína Plajdicsková, moderátorka: „Prvého decembra sme si pripomenuli Deň boja proti AIDS. Košickí študenti medicíny dnes zorganizovali osvetové podujatie, na ktorom informovali o vzniku, rizikách a následkoch tohto ochorenia. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najnižším výskytom vírusu HIV, ale čísla za uplynulé desaťročie vzrástli.“

Lenka Bodová, redaktorka: „Do osvetovej akcie Lekárskej fakulty na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sa zapojil aj študent Lukáš. So svojimi kolegami hovoril o tom, ako sa vírus šíri, či ako sa možno chrániť. Študentom rozdávali letáky a červené stužky, tie sú medzinárodným symbolom boja proti AIDS.“

Lukáš, študent: „Dosť sa to týka hlavne mladých ľudí. Veľa ľudí si neuvedomuje závažnosť tejto choroby.“

Lenka Bodová: „Študenti z Lekárskej fakulty sa do akcie zapájajú každý rok. Súčasťou podujatia sú tiež panelové diskusie s odborníkmi. Čiže bolo niečo, čo ste sa dnes dozvedeli a čo vás prekvapilo?“

Opýtaná: „Tak vlastne to napríklad, že aj ľudia, ktorí žijú v domácnosti s takýmto pacientom a nakazeným, tak sa nemusia obávať, lebo k prenosu tejto choroby môže dôjsť až po styku s krvou.“

Opýtaná: „Pre mňa bolo také nové, že vlastne človek, ktorý má tento HIV, tak na ňom vôbec nie je vidno, pokiaľ sa nedá otestovať.“

Lenka Bodová: „HIV je vírus imunitnej nedostatočnosti a jeho konečným štádiom je ochorenie AIDS. Od začiatku monitorovania prípadov HIV na Slovensku, teda od roku 1985, bolo u nás zaznamenaných tisíc štyridsaťšesť ľudí s týmto vírusom. Slovensko sa tak radí medzi krajiny Európskej únie s najnižším výskytom tohto vírusu. Za posledné desaťročie ale počet stúpol. Najviac prípadov, teda deväťdesiat, bolo zaznamenaných v rokoch 2014 až 2016. Infektológ Pavol Jarčuška.“

Pavol Jarčuška, infektológ: „A tým, že naši ľudia chodia veľa po svete, mnohí sa vracajú s touto infekciou na Slovensko a tá infekcia sa tu samozrejme šíri, pretože sa troška uvoľnili niektoré morálne zábrany.“

Lenka Bodová: „Aj ľudia nakazení vírusom HIV môžu viesť plnohodnotný život. Opäť Pavol Jarčuška.“

Pavol Jarčuška: „Dneska pacient, ktorý je infikovaný vírusom HIV, ak dodržiava liečebný režim, žije prakticky rovnako dlho ako ten, kto HIV nemá.“

Lenka Bodová: „Podľa právnika Ivana Humeníka hrozia za zámerné šírenie vírusu HIV tri až desať a za šírenie z nedbanlivosti jeden až päť rokov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač