Slovenská technická univerzita oslavuje jubileum

06. 12. 2018

Počas 80 rokov svojej existencie Stavebná fakulta v Bratislave vychovala takmer 33 tisíc inžinierov, ktorí sa doslova pričinili o vybudovanie Slovenska. Podľa dekana STU Ľubomíra Šooša, tu prakticky neexistuje významnejšia stavba, na ktorej by sa nepodieľali absolventi ich stavebnej fakulty. 

Televízna stanica Markíza - logo(05. 12. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19.00; Silvia Juříková, Mária Chreneková Pietrová, Patrik Švajda)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Ako sa stavia dom, most, či dokonca vodné dielo?“

Patrik Švajda, moderátor: „Pre laika úplná neznáma, no mnohí absolventi Slovenskej technickej univerzity to ovládajú.“

Mária Chreneková Pietrová: „Táto vysoká škola dnes oslávila významné jubileum.“

Silvia Juříková, redaktorka: „Za 80 rokov svojej existencie Stavebná fakulta v Bratislave vychovala takmer 33 tisíc inžinierov, ktorí sa doslova pričinili o vybudovanie Slovenska.“

Ľubomír Šooš, dekan STU: „My stavbári sme hrdí, že sme boli práve tou prvou fakultou, tými prvými študijnými odbormi, ktoré túto existenciu univerzity vlastne začali, ale bolo to vlastne odštartovanie aj moderného technického vzdelávania na Slovensku vôbec. Tu prakticky neexistuje významnejšia stavba, na ktorej by sa nepodieľali absolventi našej fakulty, prípadne priamo aj učitelia fakulty - úrofesor Tesár, bratislavského mostu SNP, profesor Piffl, ktorý je hlavným architektom rekonštrukcie Bratislavského hradu, Ing. Maťaščík je autorom mostu Apollo.“

Silvia Juříková: „Anton Vyskoč bol jedným z projektantov vodného diela Gabčíkovo a priznáva, že to bolo náročné.“

Anton Vyskoč, člen Slovenskej komory stavebných inžinierov: „Sú to zvyčajne veľké technické nároky na tieto stavby, pochopiteľne aj nejaké estetické. Trvalo to niekoľko rokov, boli to stovky ľudí.“

Silvia Juříková: „Nie stovky, ale tisíce ľudí v súčasnosti študujú na Slovenskej technickej univerzite, aby mohli pokračovať a prevziať žezlo od ich profesorov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač