Študentská osobnosť roka

17. 12. 2018

O šikovných študentov na Slovensku naozaj nie je núdza. Dokazujú to aj mladí ľudia, ktorí získali ocenenie v rámci súťaže Študentská osobnosť roka. Absolútnou víťazkou sa stala doktorandka, ktorá hľadá nové možnosti liečby pre chemorezistentných onkologických pacientov.

logo Televíznej stanice TA 3(15. 12. 2018; TV TA3; Dobré správy; 19:50; Dagmar Hrubšová/Roberta Gregorová)

Roberta Gregorová, moderátorka: „O šikovných študentov na Slovensku naozaj nie je núdza. Dokazujú to aj mladí ľudia, ktorí získali ocenenie v rámci súťaže Študentská osobnosť roka. Absolútnou víťazkou sa stala doktorandka, ktorá hľadá nové možnosti liečby pre chemorezistentných onkologických pacientov.”

Dagmar Hrubšová, redaktorka: „V posledných rokoch sa percento mladých, ktorí odchádzajú za štúdiom do zahraničia, zvyšuje. Napriek tomu máme stále dosť študentov ukazujúcich svoje kvality aj u nás doma.”

Marián Meško, predseda Obchodnej komory mladých: „Ostávajú tu niektorí, tí fakt veľmi dobrí, tí nadpriemerní, ja si myslím, že práve tí majú priestor v našej Študentskej osobnosti Slovenska.”

Dagmar Hrubšová: „Do súťaže ich nominujú jednotlivé fakulty, alebo vedecké pracoviská. O ocenenie sa uchádzajú v dvanástich kategóriách, ako sú prírodné vedy, stavebníctvo, ekonómia, kultúra, právo či šport."

Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave: „Tá odmena za ich výsledky práce nie je jediný dôležitý bod. Ešte dôležitejšie je, že sa stávajú príkladom pre mnohých ďalších ľudí.”

Dagmar Hrubšová: „Tohtoročnou absolútnou víťazkou sa stala doktorandka, ktorá spolu so svojím tímom skúma nové možnosti liečby onkologických pacientov, ktorým tá klasická už nezaberá.”

Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie, SAV: „V našom výskume spolu s mojím tímom sa venujeme štúdiu testikulárnych nádorov, čiže nádorov semenníkov, chemorezistencia dokáže postihnúť približne 15 percent tých pacientov, zvyšok veľmi dobre vieme vyliečiť, a pre tých 15 percent zatiaľ neexistuje alternatíva, čiže ich prežívanie je naozaj limitované len na niekoľko mesiacov.”

Dagmar Hrubšová: „Aj tento úspech potvrdzuje, že medzi najsilnejšie kategórie v súčasnosti patria lekárske vedy a farmácia. Podobne sú ale na tom aj informatika a matematicko-fyzikálne vedy."

Ján Široký, Podnikovohospodárska fakulta EK v Bratislave: „Vytvoril som mobilnú aplikáciu Financie online, ktorá pomocou novej inteligencie pomáha ľuďom robiť lepšie finančné rozhodnutia.”

Milan Janásik, hovorca J&T Banky: „Sme veľmi radi, ak môžeme pomáhať rozvoju mladých, talentovaných, šikovných ľudí, zvlášť, ak ide o nápady, ktoré pomáhajú zvyšovať finančnú gramotnosť.”

Dagmar Hrubšová: „V kategórii humanitných vied bol najúspešnejší doktorand z Katedry etnológie."

Michal Uhrín, Filozofická fakulta UK v Bratislave: „Konkrétne sa venujem tomu, akým spôsobom funguje spolupráca v malých komunitách medzi ľuďmi, medzi náboženskými komunitami.”

Dagmar Hrubšová: „Aj keď si ocenenia odniesli jednotlivci, väčšina z nich pracuje v tímoch. Preto ich vnímajú, ako uznanie práce celého kolektívu. Dagmar Hrubšová, TA 3.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač