Vedecká šou približuje fyziku

19. 12. 2018

Nitrianska vedecká šou opäť približuje deťom fyziku, tento rok sa zamerala na oči a zrak. Oko spracuje za hodinu tridsaťšesťtisíc podnetov a zapojí do toho najsilnejšie svaly v tele. Hoci žiaci dostávajú na hodinách množstvo teoretických faktov, uplatniť ich veľmi nedokážu. Práve šou im v tom pomôže.

logo Televíznej stanice STV 1(18. 12. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jana Obrancová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Nitrianska vedecká šou opäť približuje deťom fyziku, tento rok sa zamerala na oči a zrak. Oko spracuje za hodinu tridsaťšesťtisíc podnetov a zapojí do toho najsilnejšie svaly v tele. Hoci žiaci dostávajú na hodinách množstvo teoretických faktov, uplatniť ich veľmi nedokážu. Práve šou im v tom pomôže.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Prečo sa v oleji predmety naoko strácajú a prečo sa svetelný lúč v prúde vody láme? Aj na tieto otázky existujú fyzikálne vysvetlenia. Žiaci sa ich bežne učia na hodinách v škole, v praxi však poznatky často uplatniť nevedia.“

Ľubomíra Valovičová, Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre: „Tento rok sme sa rozhodli urobiť experimenty o oku, pretože štatistiky ukazujú, že mladí ľudia vlastne sú viac krátkozrakí a chceli sme deti upozorniť na to, že čo to oko vlastne a ako to vníma, že to oko je nejaký orgán, ktorý môže zlenivieť. Sú to veci, ktoré sa učia na školách, ale väčšinou to chceme dávať trošku do života.“

Žiak: „Ja by som povedal, že to bolo pre nás veľmi zaujímavé, kvôli tomu mňa zaujali osobne najviac tie očné klamy.“

Žiačka: „Určite to bolo zaujímavejšie, ako keď nám to pani učiteľka prednášala.“

Žiak: „Školská fyzika, tá neviem, bohvieako sa to nedá vydržať, ale takto prednášky, to je dobré.“

Jana Obrancová: „Záujem o štúdium fyziky je u nás dlhodobo nižší než napríklad pri spoločenských vedách. Podľa odborníkov to môže zmeniť práve popularizácia.“

Ľubomíra Valovičová: „Na tých hodinách nemajú učitelia toľko času trebárs tie experimenty robiť a tuná aj teda majú pomôcky, aj majú viacej času ukázať také tie zaujímavosti, ktoré my na hodinách vlastne nestíhame. Takže priviesť deti k fyzike takýmto spôsobom, si myslím, že je asi najlepšie.“

Jana Obrancová: „Fyzikálna šou má v Nitre už dvanásťročnú tradíciu, za ten čas sa jej zúčastnilo viac ako dvanásťtisíc školákov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač