Žiaci spoznávali osobnosť M. R. Štefánika

17. 12. 2018

Žiaci zo slovenských a francúzskych škôl sa zapojili do spoločnej historickej výzvy, ústrednou témou bolo spoznávanie osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Svoje projekty predviedlo stošesťdesiat žiakov a učiteľov v bratislavskom Kine Lumiére.

logo Televíznej stanice STV 1(16. 12. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Barbora Bodáková/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Žiaci zo slovenských a francúzskych škôl sa zapojili do spoločnej historickej výzvy, ústrednou témou bolo spoznávanie osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Svoje projekty predviedlo stošesťdesiat žiakov a učiteľov v bratislavskom Kine Lumiére.“

Barbora Bodáková, redaktorka: „Spoznávať osobu Milana Rastislava Štefánika sa rozhodlo aj francúzske gymnázium v Bratislave. Po stopách generála putovali žiaci najmä cez jeho príbeh spätý s prvou svetovou vojnou a so vznikom Československa. Za svoj projekt získali čestné ocenenie.“

Etienne Tóth, študent francúzskeho gymnázia v Bratislave: „Mali sme vysvetliť prvú svetovú vojnu a vlastne všetky triedy sa do toho zapojili a spravili sme z toho takú veľkú prezentáciu.“

Ilyes Abichov, študent francúzskeho gymnázia v Bratislave: „Môj film so spolužiakmi bol o Štefánikovi a jeho živote, že čo sa stalo v jeho živote.“

Barbora Bodáková: „A čo si sa také dozvedel, čo si predtým o Štefánikovi nevedel.“

Ilyes Abichov: „Všetko, lebo ja som Štefánika nepoznal.“

Barbora Bodáková: „Na výzvu reagovalo štrnásť slovenských a rovnako štrnásť francúzskych škôl. Osem spoločných projektov realizovali od septembra do konca novembra tohto roka.“

Didier Rogasik, Kancelária veľvyslanca Francúzska v SR: „Žiaci tvrdo pracovali. Získali veľa informácií a tak ďalej, tak to znamená, že aj my teraz budeme sa snažiť propagovať tieto projekty.“

Michal Kšiňan, historik, vedecký pracovník SAV: „Išlo o projekty, ktoré v sebe niesli veľké množstvo aktivít, informácií a kreativity. Bola to veľmi ťažká úloha hodnotiť “

„tieto projekty, mnohé boli dokonca až dojímavé, by som povedal.“

Barbora Bodáková: „Žiaci slovenských a francúzskych škôl tak dokázali aj po sto rokoch oživiť významné udalosti, ktoré sú späté s prvou svetovou vojnou.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač