Nie je voda ako voda

01. 01. 2019

Znie to ako návod na výrobu elixíru večnej mladosti. Naši vedci skúmali či môže obyčajná voda z vodovodu predĺžiť život.

logo Televíznej stanice Markíza(18. 12. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Michal Mazúch;Marek Gudiak/Jaroslav Zápala;Zlatica Švajdová Puškárová)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Znie to ako návod na výrobu elixíru večnej mladosti. Naši vedci skúmali či môže obyčajná voda z vodovodu predĺžiť život.“

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Zistili, že toto pijeme, má na naše zdravie väčší vplyv, ako by sa zdalo. Zloženie vody môže ovplyvniť dĺžku života aj o 5 rokov.“

Marek Gudiak, redaktor: „15 rokov študovali slovenskí vedci to, ako pôsobí geologické podložie na zdravie obyvateľstva a zistili, že nesmierne dôležité je to, čo sa uvoľňuje z hornín a minerálov do vody a potvrdilo sa známe pravidlo  – tvrdá voda mäkké cievy, mäkká voda tvrdé cievy.“

Stanislav Rapant, geológ, Prírodovedecká fakulta UK: „Geologické prostredie veľmi výrazne vplýva na zdravie ľudí. Jednoducho také silikátové geologické prostredie ako čadiče, vulkanity, žuly, bridlice, kremence, sú pre ľudské zdravie nepriaznivé a na druhej strane také karbonatické horniny, vápence, dolomity, vápnité pieskovce, sú pre ľudské zdravie priaznivé.“

Marek Gudiak: „Rozhodujúci je vápnik a horčík. Pokiaľ sa z hornín uvoľňuje do zdrojov pitných vôd, tak to má pozitívny vplyv aj na zdravie ľudí. Pokiaľ nie, tak tamojší ľudia vraj chorľavejú.“

Stanislav Rapant: „V tých geologicky nepriaznivých oblastiach, tam máme zvýšenú úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, na diabetes a na ďalšie príčiny a ľudia tam žijú v priemere tak o 4 až 5 rokov menej.“

Marek Gudiak: „Keďže má ale Slovensko veľmi rozmanité geologické podložie, tak aj voda je kraj od kraja veľmi rôznorodá.“

(začiatok ankety)

Opýtaná 1: „Tak je pár ľudí takých, že sú aj na srdiečko chorí tu.“
Opýtaná 2: „Tak voda sa v našej obci využíva úplne na všetko.“

(koniec ankety)

Marek Gudiak: „Okres Krupina má najnepriaznivejšie geologické podložie, aspoň podľa štúdie vedcov. Neogénne vulkanity sa postarali o to, že miestna voda je ľudovo povedané mäkká. Vraj práve to sa podpísalo na zdraví tunajších obyvateľov.“

Neuvedená: „Chuťovo je dobrá.“

Dušan Lacko, starosta obce Žibritov: „Zistili, že v okolí Krupiny je nejaká voda mäkká, alebo chýba jej dajaký horčík alebo niečo také. Vysvetľovať, že to, akože dlhodobé pitie tej vody by mohlo mať nejaké následky.“

Stanislav Rapant: „A sme jednoducho zistili, že ľudia, ktorí pijú tú mäkkú vodu, majú arteriálny vek ciev zhruba o 5 rokov vyšší, to znamená horší ako ľudia, ktorí pijú tvrdú vodu.“

Marek Gudiak: „Vedci teraz pracujú na novom projekte. Do troch rokov chcú obohatiť vodu vo vybraných obciach o chýbajúce prvky. Len čo sa dokončí vývoj špeciálneho zariadenia, takzvaného rekarbonizačného reaktora, začnú sledovať vplyv pitia tejto vody na zdravie tamojších ľudí.“

Stanislav Rapant: „Pevne verím, že nielenže sa nám podarí zvýšiť obsah vápnika a horčíka, ale že sa nám podarí aj zlepšiť zdravotný stav ľudí.“

Marek Gudiak: „Michal Mazúch Marek Gudiak, televízia Markíza.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač