O rodinných prídavkoch na deti cudzincov

29. 01. 2019

O tom, že Viedeň siahla pracujúcim cudzincom na prídavky, ale aj o tom, čo s tým môže urobiť Európska komisia, sa budem rozprávať s Viliamom Páleníkom, odborníkom z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

logo Televíznej stanice TA 3(25. 01. 2019; TV TA3; Ekonomika; 12:30; R/Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „O tom, že Viedeň siahla pracujúcim cudzincom na prídavky, ale aj o tom, čo s tým môže urobiť Európska komisia, sa budem rozprávať s Viliamom Páleníkom, odborníkom z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý si našiel čas a prišiel k nám do štúdia. Prajem príjemný dobrý deň, vitajte."

Viliam Páleník, odborník Ekonomického ústavu SAV, (hosť v štúdiu): „Dobrý deň prajem.”

Marek Mašura: „Pán Páleník, pred dvomi mesiacmi sme sa na túto tému rozprávali, vtedy ste tu v našom štúdiu skritizovali to, že Viedeň obmedzí prídavky na deti pre cudzincov, ktorí dochádzajú do Rakúska za prácou. Teraz hovoríme o, povedzme, krajiných V-4, ako sú Maďari, Slováci, Poliaci, Česi a podobne, a teraz sa rozhýbala aj Európska komisia, dva mesiace po tom, čo sme sa o tejto téme rozprávali. Tak ako to vnímate?”

Viliam Páleník: „Tak je jednou z dôležitých úloh Európskej komisie dozerať na uplatňovanie európskeho práva, a v tomto prípade je, keď sa na komisiu obrátili členské krajiny, tak je jej povinnosť dozrieť na uplatnenie európskeho práva, čo v tomto prípade je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 883 z roku 2004, ktoré bolo potom v roku 2009 doplnené a aktualizované. Ak môžem, pripomeniem, že to bolo v období, keď my sme vstúpili, a ďalšie postkomunistické krajiny do Európskej únie. Ja som bol v roku 2004 až 6 členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a veľmi živo si pamätám, ako boli veľmi tvrdé diskusie o uplatnení tohto nariadenia, v tejto novej situácii, kedy tie rozdiely v ekonomickej úrovni starých a nových členských krajín boli veľké, a bola do pre Európsku úniu nová situácia. A bolo vtedy dohodnuté, a teda aj odhlasované, aj uzákonené rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí rovnako platia dane. V tomto prípade ide konkrétne o článok 67 tohto nariadenia, ktorý, ak môžem, zacitujem…”

Marek Mašura: „Nech sa páči.”

Viliam Páleník: „Iba úvodnú vetu. Táto úvodná veta článku 67 hovorí, že osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi, vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Čiže táto úvodná veta z tohto článku, ktorá sa týka rodinných dávok, čo je teda tento prípad, ťažko umožňuje iný výklad, a predpokladám, že komisia potvrdí tie výhrady týchto krajín, ktoré aj my zastupujeme, alebo sa na nich podieľame.”

Marek Mašura: „A napriek tomu Rakúsko hovorí, a citujem teraz tamojšiu ministerku práce: Naďalej vychádzame z toho, že naše riešenie je v súlade s európskym právom. Tak ako toto vnímate?”

Viliam Páleník: „Je podľa mňa v rozpore s týmto nariadením, a to, myslím, Komisia bude tiež konštatovať, ale je otázka, čo je v rozpore s celým európskym právom. A to posúdenie v súlade v tom širšom kontexte európskeho práva sú aj s inými nariadeniami, zmluvami a tými základnými princípmi, ktoré funguje, prípade s precedensami, ktoré sa už stali, tak to je na mieste, aby posudzoval Európsky súdny dvor, a ja predpokladám, že Rakúsko sa obráti na tento Európsky súdny dvor, a ako to dopadne pri posudzovaní tých širších právnych súvislostí, tak to naozaj musia posúdiť právnici, sú tam argumenty za, aj proti.”

Marek Mašura: „Nemôže byť ten argument Rakúšanov aj taký, že Slováci dochádzajú, povedzme, do Viedne za prácou, a dostávajú tu rakúske mzdy, ale náklady majú, takpovediac, slovenské, ktoré sú nižšie ako tie v Rakúsku, tak preto by mali dostávať aj menej na prídavkoch.”

Viliam Páleník: „Ten systém prídavkov je v Rakúsku veľmi zložitý, jednak je rozdielny podľa veku, sú tam rôzne bonusy, príplatky, atď., a on je finančne veľmi rozdielny od nášho v tom, že rastú tie prídavky s vekom, a hlavne v tom veku nad 19 rokov, čo sú vysokoškoláci, tak tam už je to veľmi slušná výška, u nás to s vekom nerastie, a veľa tých našich ľudí, ktorí tam sú, sú povedzme, opatrovateľky v tom strednom veku, ktoré majú v tom veku pubertálnom a vysokoškolskom, takže v tomto je to veľmi závažná téma, a na druhej strane ale Rakúšania to urobili, takpovediac, celkom šikovne z ich pohľadu, lebo nielenže krátia tie prídavky našim so zdôvodnením, že majú nižšie životné náklady, tak preto im zabezpečme rovnakú životnú úroveň, ale keďže to bude u nás lacnejšie, tak stačí menej, ale zároveň pamätajú aj na tých, ktorí žijú v krajinách, kde sú vyššie životné náklady, v prípade Rakúska je to napríklad Švajčiarsko, alebo severské krajiny…”

Marek Mašura: „A tam zarábajú viac, vo Švajčiarsku.”

Viliam Páleník: „Aj teda sú tam vyššie tie životné náklady, čiže ten Švajčiar, ktorý pracuje v Rakúsku, dostane detské prídavky rakúske, ale vo Švajčiarsku je to drahšie, to jeho dieťa má potom nižšiu životnú úroveň, takže Rakúšania priplácajú tým obrazne švajčiarskym, a uberajú tým slovenským v snahe mať férovú situáciu. Samozrejme, veľmi férové to nie je, lebo tých Švajčiarov a iných bohatých pracujúcich v Rakúsku je výrazne, výrazne menej ako tých od nás, ale ako argument právny je to veľmi šikovný argument a uvidíme, ako s ním uspejú pri Európskom súdnom dvore. Samozrejme, v prípade teda aj oni hovoria, že ušetria zhruba 100 miliónov eur, čo nie je zase pre Rakúsko taká suma, aby sa až tak s tým zaoberali, ale zrejme je to precedens aj pre iné situácie, podobné, čiže netreba to podceniť, a týka sa to zhruba 30-tisíc našich detí, čiže, povedzme, 15-tisíc ľudí, ktorí pracujú v Rakúsku, ktorí majú priemer, povedzme, po dve deti. Čiže vôbec to nie je malý počet z hľadiska Slovenska, a rozhodne tí naši ľudia si tam zaslúžia, pracujú, ďalej sú od rodiny, odlúčení, potrebujú lepší príjem, zaslúžia si ho, ale na druhej strane Rakúsko zrejme otvára Pandorinu skrinku, ktorá po vstupe nás v roku 2004 bola takto vyriešená, a oni to týmto otvárajú, čiže je to veľmi závažná téma.”

Marek Mašura: „Tak zaujímavá téma, uvidíme, či sa nakoniec dostane aj pred ten Európsky súdny dvor, ako ste teda predpovedali, a my samozrejme budeme o tom aj informovať, a počkáme si na výsledok. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, aj za váš názor.”

Viliam Páleník: „Ďakujem za pozvanie.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač