Plagiátorstvo vo svete politiky

14. 01. 2019

Plagiátorstvo vo svete politiky nie je nič nové. Pre podozrenie z neho odstúpil v roku 2011 z postu ministra vnútra nemecký politik Karl-Theodor zu Guttenberg. V lete minulého roka po trinástich dňoch vo funkcii rezignovala aj česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá.

logo Rádio Slovensko(11. 01. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Gregor Martin Papuček/Karolína Lacová)

Karolína Lacová, moderátorka: „Plagiátorstvo vo svete politiky nie je nič nové. Pre podozrenie z neho odstúpil v roku 2011 z postu ministra vnútra nemecký politik Karl-Theodor zu Guttenberg. V lete minulého roka po trinástich dňoch vo funkcii rezignovala aj česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá. Krátko po nej sa z rovnakého dôvodu ministerského postu vzdal aj vtedajší šéf rezortu práce a sociálnych vecí Petr Krčál. Maďarský prezident Pál Schmitt prešiel v roku 2012 takmer trojmesačnú púť od popierania plagiátu, odmietania či bagatelizovania vlastnej viny cez peripetie s kompetentnými univerzitnými inštitúciami, ktoré mu nakoniec odobrali doktorský titul, až po parlamentné zasadanie, kde oznámil, že z funkcie odstupuje.“

Gregor Martin Papucsek, redaktor: „Po zverejnení záverov univerzitnej vyšetrovacej komisie prezident Pál Schmitt v marci v roku 2012 sa ešte domnieval, že jeho dizertačná práca bola v súlade s požiadavkami platnými počas jej zrodu. Až následne vystúpila skupina rozhorčených profesorov. Najprv doktorská rada navrhla odňatie doktorského titulu. Hneď po nej senát Semmelweisovej univerzity prezidenta Pála Semmelweisova aj zbavil doktorskej hodnosti. Ovácie sú od študentov, ktorí obsadili sekretariát rektora a celú noc protestovali proti nečinnosti akademických orgánov. Tie naozaj dlho váhali rovnako ako politická špička. Veď Pál Semmelweisov bol ich človek, verne podpisoval všetky neskôr kontroverzné zákony vrátane úplne novej ústavy. Z celkového počtu dvestopätnásť strán stoosemdesiat je preklad skorších prác bulharských, nemeckých a ďalších vedcov navyše bez citácie či uvedenia zdroja. Postupne sa to jednoducho nedalo poprieť, a tak prezident sa stal záťažou aj pre vládnu garnitúru. Čakalo sa iba na to, kedy bývalý dvojnásobný olympijský víťaz v šerme zloží svoj fleuret sám.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
plagiátorstvo

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač