Slovensko a Svet: Nový rok pre slovenskú vedu

07. 01. 2019

Biorozložiteľného plasty, spolupráca na svetových výskumoch, zvučné mená slovenských vedcov v zahraničí, to je zlomok toho, čo priniesli slovenská veda a výskum za minulý rok.

logo Televíznej stanice JOJ(05. 01. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Ján Mečiar;Andrea Pálfy Belányiová)

Ján Mečiar, moderátor: „Biorozložiteľné plasty, spolupráca na svetových výskumoch, zvučné mená slovenských vedcov v zahraničí, to je zlomok toho, čo priniesli slovenská veda a výskum za minulý rok.“

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Ideálne by bolo dostať čo najviac múdrych hláv zo zahraničia späť na Slovensko, aby sa výskum robil tu a mohli z toho profitovať aj naše firmy a zamestnanci.“

Ján Mečiar: „A vraj sa tu začína aj dariť, tvrdí predseda Slovenskej akadémie vied. Aj v roku 2019 chce v projekte návratu vedcov pokračovať.“

Anton Adamčík, redaktor: „Slovenská veda a výskum má za sebou síce neľahký rok najmä pre kauzu transformácie Slovenskej akadémie vied, ale aj napriek tomu na ten prichádzajúci hľadí s optimizmom.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV: „Tým, že bola transformácia na verejno-výskumné inštitúcie zmarená, tak o tieto projekty sme prišli.“

Anton Adamčík: „Ale o čo neprišli, to sú úspechy v projektoch, ktoré prebehli.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Jeden je ERC grant, druhý na Slovensku, ktoré opäť získali Ján Tkáč z Chemického ústavu.“

Anton Adamčík: „Liek proti cukrovke sa na trh môže dostať už čoskoro. Silnou stránkou nášho výskumu sú aj materiály.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Z mnoho zaujímavých projektov spomeniem iba biodegradovateľné plasty.“

Anton Adamčík: „Tie už by v tomto roku mali byť otestované v morskej vode, a potom by sa mohlo začať s výrobou pre voľný trh.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Už som spomenul tie materiály pre kozmický výskum. Významný podiel na vývoji nových bioimplantátov.“

Anton Adamčík: „Zaujímavý je projekt Slovenskej akadémie vied, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť pomocou takejto mobilnej aplikácie.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Môžete cez ňu odfotiť rastlinu, ktorá vám nič nehovorí, alebo je pre vás proste exotická.“

Anton Adamčík: „Rozvíja sa aj medzinárodná spolupráca.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „To je projekt pána doktora Lacika, ktorý rieši problémy cukrovky, už môžu testovať to liečivo na primátoch.“

Anton Adamčík: „V zahraničí pracuje množstvo špičkových slovenských vedcov, ktorých by naša krajina rada pritiahla naspäť.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Ivan Tkáč, ktorý robí na najvýznamnejšom pracovisku, ktoré sa venuje nukleárnej magnetickej rezonancii a je to naozaj vedec svetového mena a mohol by som ich spomenúť viacero.“

Anton Adamčík: „Rozbehli aj projekt návratu slovenských vedcov zo zahraničia, ktorý už žne svoje prvé úspechy.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Tu bolo 38 vedeckých pracovníkov, ktorí vytvorili veľké dielo, ktoré ostane na Slovensku.“

Anton Adamčík: „Podarilo sa získať aj európske granty, aby naši vedci úspešní v zahraničí mohli robiť rovnaký výskum aj u nás doma.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Projekt pre kozmický priemysel a pán Ing. Tatarko ho robí s firmou Airbus.“

Anton Adamčík: „Rovnako aj ďalší slovenský vedec Martin Menhart, ktorý pracoval v CERN-e, je už doma a tu môže pokračovať vo výskume.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „V roku 2018 v Piešťanoch otvorili laboratórium s neutrónovým zväzkom, kde oni môžu robiť pokusy pri vývoji nových materiálov.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač