Slovensko: Školy a osobné údaje

29. 01. 2019

Školy to s dodržiavaním nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR preháňajú. Podľa vedenia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky by mali opäť nahliadnuť do metodiky GDPR, pretože často pýtajú od rodičov súhlas aj na to, čo nemusia.

Televízna stanica JOJ - logo(28. 1. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; Eva Bariová, Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Školy to s dodržiavaním nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR preháňajú. Tvrdí to úrad, ktorý túto agendu spravuje. Súhlas si vraj pýtajú aj vtedy, keď netreba. Opatrné by však mali byť napríklad pri zverejňovaní fotiek na svojich internetových stránkach.“

Eva Bariová, redaktorka: „Podľa vedenia úradu na ochranu osobných údajov by školy opäť mali nahliadnuť do metodiky GDPR, pretože často pýtajú od rodičov súhlas aj na to, čo nemusia.“

JUDr. Lucia Bezáková, odbor právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov: „Školy naozaj nemusia mať na všetko od rodičov súhlas, ale vo veľa veciach si vystačia s tými ich osobitnými školskými predpismi.“

Eva Bariová: „Sú to napríklad osobné údaje na začiatku školského roka.“

JUDr. Lucia Bezáková: „Škola si bežne pýta súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a rodiča, ale spracúvanie osobných údajov dieťaťa a rodiča vyplýva priamo zo školského zákona a nie je viazané na súhlas.“

Eva Bariová: „Školy žiadajú písomný súhlas od rodiča aj keď sa dieťa zúčastňuje pytagoriády, či olympiády. Opäť vraj nemusia.“

JUDr. Lucia Bezáková: „Pokiaľ ide o nejakú olympiádu na škole, či už je to školské kolo, alebo nejaké okresné, krajské kolo, tak tam to určite nie je v rozpore ani zákonom, ani s nariadením.“

Eva Bariová: „A súhlas tiež nepotrebujú ak vyvesia v priestoroch školy na nástenku fotku či výkres dieťaťa. Ale pozor, ak výkres či fotku zverejnia na internete, súhlas potrebujú.“

JUDr. Lucia Bezáková: „Napríklad pri zverejňovaní fotiek na internete. To znamená ak škola robí nejaké aktivity, tak tuná už súhlas potrebný je.“

Eva Bariová: „Školy sú skutočne opatrné. Aby nepochybili, využívajú platené právne služby. Po tom, čo sme oslovili jednu z bratislavských škôl v mestskej časti Ružinov, jej riaditeľka položila na stôl 2 veľké hrubé kopy podpísaných súhlasov o ochrane osobných údajov a priznáva, že keď má dilemu, či súhlas treba alebo nie, radšej si ho vypýta.“

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ: „Na každú vec, ktorú sme predtým povedzme nepotrebovali informovaný súhlas rodiča, tak teraz ten informovaný súhlas potrebujeme. Musím povedať, že škole to prinieslo aj úbytok finančných prostriedkov, pretože aby GDPR bolo na škole dodržané, tak nad tým drží ochrannú ruku aj spoločnosť, ktorú si my platíme.“

JUDr. Lucia Bezáková: „Úrad ako taký pripravuje, čo sa týka metodiky, tak tú môžu aj teda školy nájsť na webovom sídle úradu a môže si teda z nej zobrať nejaké veci, ktoré potrebujú.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
právne vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač