Štát minulý rok hospodáril lepšie, ako plánoval

03. 01. 2019

Štát vlani hospodáril o 800 miliónov eur lepšie, než plánoval. Podľa ministra financií Petra Kažimíra sa na tom podieľal vyšší príjem z daní, aj šetrenie na výdavkoch.

logo Rádio Slovensko(02. 01. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marta Jančkárová/Karolína Lacová)

Karolína Lacová, moderátorka: „Štát vlani hospodáril o 800 miliónov eur lepšie, než plánoval. Podľa ministra financií Petra Kažimíra sa na tom podieľal vyšší príjem z daní, aj šetrenie na výdavkoch. Lepší výsledok štátneho rozpočtu sa odrazí aj na znížení verejného dlhu, ktorý sa dostane mimo sankčného pásma dlhovej brzdy.”

Marta Jančkárová, redaktorka: „Štátu sa vlani podarilo ušetriť viac financií najmä vďaka lepšiemu výberu dane z pridanej hodnoty. Minister financií Peter Kažimír to vysvetľuje vyššou efektívnosťou výberu a zlepšením domáceho dopytu.”

Peter Kažimír, (Smer-SD), minister financií: „Tá výška v oblasti DPH je na úrovni 341 miliónov eur, to znamená, oproti plánu sme vybrali na DPH o 341 miliónov eur viac.”

Marta Jančkárová: „Štát vybral aj o takmer 330 miliónov eur viac daní z príjmov právnických osôb. Naopak, horšie oproti predpokladom sa vyvíjali výnosy z daní z príjmov fyzických osôb, zrážkové dane či spotrebná daň z minerálneho oleja. Ušetriť sa podarilo aj na strane výdavkov.”

Peter Kažimír: „Tú najväčšiu úsporu predstavuje transfer pre Sociálnu poisťovňu vo výške skoro 150 miliónov eur, a takisto sme menej peňazí použili na obsluhu nášho dlhu.”

Marta Jančkárová: „Vlaňajší vývoj nášho štátneho rozpočtu bol veľmi priaznivý aj vďaka vývoju svetovej ekonomiky, čo sa prejavilo v dodatočných príjmoch štátnej kasy. Hodnotí Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „A zároveň ministerstvo financií už tradične veľmi kvalitne, technokraticky riadi rozpočet, čo viedlo aj k primeraným výdavkom a dodržanie rozpočtového schodku.”

Marta Jančkárová: „Na druhej strane ministerstvo sa podľa ekonóma nepripravuje dostatočne na horšie ekonomické časy.”

Viliam Páleník: „Skôr sa dá povedať, že je vo vleku rôznych sociálnych balíčkov a dokáže ich naplniť tak, aby zároveň verejné financie boli stabilné a zdravo sa vyvíjali.”

Marta Jančkárová: „Lepší vývoj rozpočtu sa odrazí aj na poklese nášho dlhu. Mal by dosiahnuť 48,5 percenta HDP a udržať sa mimo sankčného pásma dlhovej brzdy. Marta Jančkárová, RTVS.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač