Svet a Slovensko: „CO2-žrút“ žije na dne morí

02. 01. 2019

Komisia OSN pre klimatické zmeny nedávno vyhlásila, že svet každým rokom prekračuje limity skleníkových plynov a možnosti, ako to zvrátiť už boli vyčerpané. No zároveň vyšla vedecká štúdia, ktorá hovorí o objave baktérií požierajúcich CO2 na dne oceánov a nielen to, tieto potvorky z neho vyrábajú energiu.

logo Televíznej stanice JOJ(28. 12. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Aneta Parišková;Ľuboš Sarnovský)

Aneta Parišková, moderátorka: „Komisia OSN pre klimatické zmeny nedávno vyhlásila, že svet každým rokom prekračuje limity skleníkových plynov a možnosti, ako to zvrátiť už boli vyčerpané.”

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „No zároveň vyšla vedecká štúdia, ktorá hovorí o objave baktérií požierajúcich CO2 na dne oceánov a nielen to, tieto potvorky z neho vyrábajú energiu."

Anton Adamčík, redaktor: „Je všeobecne známe, že neveľkú časť vzdušného kysličníka uhličitého pohlcujú moria a oceány. Aké množstvo ho dokážu ale pohltiť, to závisí aj od teploty morskej vody. Niektorí vedci odhadujú, že bežne je to až jedna tretina oxidu uhličitého vyprodukovaného ľudskou činnosťou. Čím je ho však v atmosfére viac, tým vyššia je potom teplota oceánu a čím je oceán teplejší, tým menej oxidu uhličitého pohltí. Takto sa roztáča špirála. Podľa komisie OSN pre klimatické zmeny každoročne prekonávame rekordy množstva oxidu uhličitého v ovzduší a šanca na zvrátenie tohto trendu je minimálna. Nádejou by mohol byť objav medzinárodného vedeckého tímu."

(začiatok ukážky z filmu Ropáci)
Neuvedený: „Na severu Čech byl objeven nový živočišní druh. Ropáci vdechují kysličník uhelnatý.”
(koniec ukážky z filmu Ropáci)

Anton Adamčík: „Nepodobá sa však na živočícha z kultového filmu Ropáci a rovnako ani nedýcha kysličník uhoľnatý.”

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty UK: „Sa bavíme o baktériách, ktoré žijú na morskom dne v hĺbkach pod 4 tisíc metrov.”

Anton Adamčík: „Baktérie sa živia takzvaným anorganický uhlíkom, ktorý sa v týchto hĺbkach nachádza v podobe oxidu uhličitého a tento využijú na stavbu svojho tela, ale nielen to.”

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.: „To najdôležitejšie, že dokážu ho využiť ako zdroj energie.”

Anton Adamčík: „Zistiť, aké množstvo naviazaného oxidu uhličitého v morskej vode dokážu tieto CO2 žrúty pohltiť, je otázkou pre vedcov, a preto svojou štúdiou chcú varovať pred plánovanou mega ťažbou nerastov na morskom dne."

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.: „Tie technológie zničia toto morské dno, zničia celý ten ekosystém.”

Anton Adamčík: „Zatiaľ ale nikto nevie s presnosťou povedať, aké dôsledky na množstvo CO2 v ovzduší by malo zničenie tohto podmorského CO2 žrúta.”

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.: „Malo by sa to poriadne zvážiť a zanalyzovať, aké teda, odhadnúť, aké to môže mať dôsledky.”

Anton Adamčík: „Nech by to už akokoľvek dopadlo, objav takzvaných chemotrofných baktérií ponúka aj možné návody, ako spracúvať vzdušný oxid uhličitý. Jeho vedľajším efektom by bola navyše aj energia.”

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.: „Inžinieri určite budú vedieť využiť ten mechanizmus, akým oni získavajú energiu z týchto uhlíkových väzieb.”

Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
priemyselná biotechnológia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač