Vyše 30 miliónov na vedu a výskum. Podľa vedcov by potrebovali ešte viac

02. 01. 2019

Vyše 30 miliónov na vedu a výskum. Do roku 2021 s nimi počíta rezort školstva. Pôjdu na biomedicínu a inteligentné technológie, dátové hospodárstvo či dopravné systémy. Do výzvy sa mohli zapojiť aj podnikatelia, ktorých partnermi sú ústavy Slovenskej akadémie vied či univerzity.

logo Rádio Slovensko(22. 12. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Štefánia Kačalková/Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Vyše 30 miliónov na vedu a výskum. Do roku 2021 s nimi počíta rezort školstva. Pôjdu na biomedicínu a inteligentné technológie, dátové hospodárstvo či dopravné systémy. Do výzvy sa mohli zapojiť aj podnikatelia, ktorých partnermi sú ústavy Slovenskej akadémie vied či univerzity. Vedci nie sú nespokojní, no na vedu je podľa nich potrebných viac peňazí."

Štefánia Kačalková, redaktorka: „O peniaze požiadal aj Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied. V rámci výskumu hľadajú mechanizmy, ktoré pomôžu pacientovi zotaviť sa po úraze mozgu. Podľa Petra Filipčáka, až 80 percent ľudí po úraze hlavy, sa dokáže vyliečiť bez trvalých následkov."

Peter Filipčák, Neuroimunologický ústav SAV: „Cieľom nášho snaženia je identifikovať molekulárne mechanizmy, ktoré realizujú toto uzdravenie. A keď ich budeme poznať, budeme ich možno vedieť regulovať, indukovať, stimulovať aj v skupine tých 20-tich percent ľudí, ktorí nie sú schopní sami sa uzdraviť.”

Štefánia Kačalková: „Jozef Živčák z Katedry biomedicínskeho inžinierstva na Strojníckej fakulte v Košiciach sa so svojim tímom zameriava na výskum tvárových implantátov šitých na mieru.”

Jozef Živčák, Katedra biomedicínskeho inžinierstva: „Ide o druhý implantát, ktorý ideme urobiť, dá sa povedať, že druhý na svete, pretože ešte nikto po nás nikto neopakoval tvárový implantát, prvý bol 80 percent tváre.”

Štefánia Kačalková: „Financie na výskum získavajú z viacerých zdrojov často s úspechom.

Jozef Živčák: „Keď postavíte projekty, ktoré majú zmysluplnosť a tie referencie sú, tak aj tí hodnotitelia, aj tá oblasť výskumu sa na to pozerá tak, že je to konečne pomoc pre ľudí, a chvalabohu, s vynikajúcimi referenciami, zatiaľ nám všetci pacienti žijú.”

Štefánia Kačalková: „Do aktuálnej výzvy Štátnej agentúry na podporu výskumu a vývoja sa prihlásilo 37 projektov. Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva."

Renáta Vitková, komunikačný odbor ministerstva školstva: „V súčasnosti je výzva už uzavretá a momentálne prebieha hodnotiaci proces predložených žiadostí.”

Štefánia Kačalková: „Vedci dlhodobo tvrdia, že peňazí na vedu ide stále málo. Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Jaroslav Katrlík, Chemický ústav Slovenskej akadémie vied: „Ak by sa jednalo o nejakú sumu, že 30 miliónov na Slovensko celé, tak tá suma nie je nejaká horúca. Vždy je čo kritizovať, tak to poviem.”

Štefánia Kačalková: „Vedeckí pracovníci žiadajú o granty na svoje výskumy nielen domáce štátne agentúry a ministerstvá.”

Jaroslav Katrlík: „Sa pokúšame aj žiadať o nejaké projekty na úrovni Európskej únie, programy Horizont 2020 napríklad. Ešte aj o nejaké iné projekty v rámci schém, ktoré sú mimo Slovenska.”

Štefánia Kačalková: „Krajinu, kde majú lepšie podmienky pre vedu nemusíme hľadať ďaleko. Podľa Jaroslava Katrlíka, viac peňazí majú aj v susednom Rakúsku."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač