Výskum SAV o práci opatrovateliek v Rakúsku

11. 01. 2019

Práca opatrovateliek v Rakúsku už dávno nie je vnímaná ako možnosť dobre si zarobiť, ale skôr sa stala stratégiou, ako uniknúť nezamestnanosti. Ukázal to dlhodobý výskum Slovenskej akadémie vied.

logo Rádio Slovensko(10. 01. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Štefánia Kačalková/Lucia Páchniková)

Lucia Páchniková, moderátorka: „Práca opatrovateliek v Rakúsku už dávno nie je vnímaná ako možnosť dobre si zarobiť, ale skôr sa stala stratégiou, ako uniknúť nezamestnanosti. Ukázal to dlhodobý výskum Slovenskej akadémie vied. Naša opatrovateľka pracuje v Rakúsku v priemere šesť rokov, má vek okolo štyridsaťosem rokov a zarobí zhruba osemstoštyridsať eur. Od roku 2016 sa postupne vracajú späť na Slovensko. Podľa výskumu si však nájdu častejšie menej prestížne pracovné pozície než tie, z ktorých do Rakúska odchádzali.“

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Záujem o prácu opatrovateľky v Rakúsku vzrástol v roku 2008 počas krízy, keď výrazne stúpla nezamestnanosť na Slovensku. Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.“

Miloslav Bahna, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied: „Vtedy sa vlastne tento počet prvýkrát prehupol cez dvadsaťtisíc, a to číslo potom postupne rástlo a kulminovalo niekedy v roku 2015, kedy podľa tých rakúskych čísel máme v Rakúsku asi dvadsaťšesť a pol tisíca Sloveniek pracujúcich ako opatrovateliek.“

Štefánia Kačalková: „Od roku 2016 sa začali opatrovateľky pozvoľna z Rakúska vracať domov. Vlani ich tam pracovalo vyše dvadsaťtritisíc. Kedysi odchádzali pre výrazne vyššie platy. V súčasnosti si finančne polepšia už aj na Slovensku.“

Miloslav Bahna: „Ten priemerný čistý príjem z opatrovania v Rakúsku za tie dva týždne zhruba je asi osemstoštyridsať eur v čistom, ale zdá sa, že aj v dôsledku toho vývoja na trhu práce na Slovensku sa tento príjem stáva čím ďalej tým menej atraktívny pre opatrovateľky zo Slovenska.“

Štefánia Kačalková: „Návrat najmä starších opatrovateliek, ktoré chcú pracovať aj na Slovensku v oblasti sociálnych služieb, potvrdila prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.“

Mária Kovaľová, prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb: „Opatrovateľky preto, že sú staršie, nedokážu zostať v tomto zariadení pre seniorov alebo špecializovaných zariadeniach, a to z dôvodu, že tie pracovné podmienky sú oveľa náročnejšie ako boli zvyknuté v Rakúsku. Je vysoká fluktuácia.“

Štefánia Kačalková: „Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied skonštatovala, že práca opatrovateľky v Rakúsku nie je devízou do budúcnosti a ani im nezvýši kvalifikáciu. Výskum však ukázal, že to nie je celkom pravda. Najmä mladšie ženy so zdravotníckym vzdelaním majú tendenciu zamestnať sa v Rakúsku ako zdravotné sestry.“

Martina Sekulová, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied: „Tiež sme mali vlastne zaujímavé príbehy podnikateliek, ktoré vyťažili z tej skúsenosti a rozbehli si vlastné podnikanie, veľmi často spojené s opatrovaním, ale nielen čo sa týka sprostredkovania práce, ale aj napríklad prekladateľstva.“

Štefánia Kačalková: „Fenoménu opatrovateliek v Rakúsku sa už osem rokov venujú výskumníci zo Slovenskej akadémie vied. O opatrovateľkách vydali aj knihu Cezhraničná starostlivosť  – Lekcie zo strednej Európy, ktorá mapuje vývoj starostlivosti o rakúskych seniorov slovenskými opatrovateľkami.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia, Slovenská akadémia vied, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač