Výskum v oblasti nanotechnológií v medicíne

08. 01. 2019

Nanočastice majú veľkú budúcnosť v liečbe chorôb. V súčasnosti vedci testujú ich použitie na diagnostiku onkologických ochorení alebo na rekonštrukciu pokožky. Raz budú pomocou nanočipu do vnútra tela dopravovať lieky.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(7. 1. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; Štefánia Kačalková, Marián Kukelka)

Marián Kukelka, moderátor: „Výskum v oblasti nanotechnológií v medicíne odhaľuje rôzne možnosti využitia týchto malých neviditeľných častíc. V súčasnosti vedci testujú ich použitie na diagnostiku onkologických ochorení či na rekonštrukciu pokožky. Raz budú pomocou nanočipu do vnútra nášho tela dopravovať lieky."

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Predstavte si ľudský vlas tisíckrát zmenšený. Maličké častice, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné dokážu chrániť naše zdravie. Predseda Asociácie nanotechnologického priemyslu ČR Jiří Kůs.”

Jiří Kůs, predseda Asociácie nanotechnologického priemyslu ČR (preklad z češtiny): „Môžeme očakávať, že tá medicína pôjde týmto smerom a naozaj sa po našom tele budú preháňať ako teda tie nanokapsule s liekmi, alebo trebárs i nanosenzory, malé senzory, ktoré budú monitorovať naše zdravie a posielať tie signály niekam ďalej, napríklad ku spracovaniu…”

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu SAV sa venuje analýze cukrových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií. Tvrdí, že z hľadiska liečby ochorení majú nanočastice veľkú budúcnosť."

Jaroslav Katrlík, Chemický ústav SAV: „Tieto nanočastice v spojení s látkami, ktoré sa vedia selektívne uchytiť na napríklad rakovinové bunky je možné docieliť veľmi cielenú presnú terapiu.”

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Nanočastice sa už v súčasnosti využívajú aj pri vizualizácii výsledkov diagnostiky. Pri onkologických ochoreniach umožňujú rýchlejšie stanovenie diagnózy. Vďaka nanočasticiam bude možné dosiahnuť aj napríklad vyššiu citlivosť alebo vyššiu presnosť týchto stanovení."

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Zdenka Lukáčová Bujňáková z košického ústavu geotechniky SAV vo svojom výskume rieši ako dopraviť liečivá na miesto nádoru prostredníctvom nanočastíc."

Zdenka Lukáčová Bujňáková, košický Ústav geotechniky SAV: „Dôsledkom využitia nanotechnológií v medicíne má byť schopnosť liečiť len daný nádorom postihnutý orgán a tým eliminovať vedľajšie efekty, ktoré pri klasickej chemo a rádio terapii nastávajú.”

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Nanotechnológie podľa nálezu … pohára poznali už starí Rimania. Až výskumy v 21. storočí ich však približujú k ľuďom. Možno už o 10 rokov pocítime pomoc nanotechnológií v medicíne reálne. Štefánia Kačalková, RTVS.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
nanotechnológie , Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač