Výstava Ľudská slza ako umenie v košickom Kulturparku

28. 01. 2019

Výstava Ľudská slza ako umenie, ktorá je širokej verejnosti sprístupnená v košickom Kulturparku je dôkazom, že veda je veľmi zaujímavá disciplína. Autormi záberov sú totiž výskumníci, ktorí pomocou atómového silikónového silového mikroskopu vytvorili takmer 3 desiatky fotografií slznej tekutiny chorých ľudí.

logo Rádio Lumen(27. 01. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Mária Čigášová/Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka: „Výstava Ľudská slza ako umenie, ktorá je širokej verejnosti sprístupnená v košickom Kulturparku je dôkazom, že veda je veľmi zaujímavá disciplína. Autormi záberov sú totiž výskumníci, ktorí pomocou atómového silikónového silového mikroskopu vytvorili takmer 3 desiatky fotografií slznej tekutiny chorých ľudí. Slzy pacientov nielenže majú peknú štruktúru, ale poukazujú aj na zaujímavý diagnostický potenciál ich originálnych zobrazení pri rozličných ochoreniach. Tému nám priblíži kolegyňa Mária Čigášová.“

Mária Čigášová, redaktorka: „Na počiatku spolupráce vedcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Slovenskej akadémie vied v Košiciach bola dizertačná práca očnej lekárky Gabriely Glynskej na tému diagnostický potenciál sĺz v očnom lekárstve.“

Gabriela Glynská, očná lekárka: „My sme hľadali najjednoduchšiu cestu ako vôbec nejaké vzorky od pacientov získať, a preto nám prišli tie slzy ako ľahko dostupné, nebolestivý je ten odber.“

Mária Čigášová: „Doteraz, vedci vyšetrili 60 vzoriek sĺz pacientov s rôznymi ochoreniami a pozorovali ich štruktúru viacerými metódami. Hovorí Vladimír Komanický z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.“

Vladimír Komanický z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Sú to veci, ktoré sú vizuálne veľmi pekné, ale sú to vlastne vedecké dáta, a je to pekné, že sme našli takúto tému, lebo pritiahnuť verejnosť k vede je niekedy veľmi ťažké, lebo my vedci rozprávame takým jazykom niekedy, že ta verejnosť tomu nerozumie.“

Mária Čigášová: „Slznou tekutinou sa začali zaoberať aj na Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Ako uviedla vedecká pracovníčka Natália Tomašovičová, venovali sa infračervenej spektroskopii.“

Natália Tomašovičová, vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej fyziky SAV: „Spektrum každého materiálu je niečo ako u človeka odtlačok palca. Neexistujú na svete 2 látky, ktoré by mali úplne rovnaké spektrum.“

Mária Čigášová: „Ako uviedla spoluautorka projektu Vladimíra Tomečková z Lekárskej fakulty UPJŠ, fotografie širokú verejnosť veľmi oslovili.“

Vladimíra Tomečková, spoluautorka projektu, Lekárska fakulta UPJŠ: „Tí ľudia, ktorí majú napríklad ochorenie diabetes mellitus, sú nejakým spôsobom inšpirovaní, že je po liečbe inzulínom môžu v slzách vznikať takéto krásne nano srdiečka.“

Mária Čigášová: „Výskumníci v súčasnosti spolupracujú aj s lekármi z odboru psychiatrie a neurológie, ktorí im zabezpečujú vzorky slznej tekutiny pacientov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
výstavy, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, diagnostika

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Humanitné vedy

Tlač