Centrum techniky v Banskej Bystrici

26. 02. 2019

 Do centra techniky v priestoroch základnej školy Jozefa Gregora Tajovského sa prichádzajú inšpirovať nielen predstavitelia stredných a vysokých škôl zo Slovenska a zo zahraničia, ale aj ľudia z automobiliek. Žiaci pracujú s modernými stavebnicami, laserovou gravírovačkou aj s 3D tlačiarňou. Podľa vedenia školy tak stúpa záujem žiakov o štúdium technických odborov.

logo Rádio Slovensko(23. 02. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Vladimíra Legíňová/Marián Kukelka)

Marián Kukelka, moderátor: „Centrum techniky v Banskej Bystrici ako jediné pripravuje základo-školákov na štúdium stredných odborných škôl. Do centra v priestoroch základnej školy Jozefa Gregora Tajovského sa prichádzajú inšpirovať nielen predstavitelia stredných a vysokých škôl zo Slovenska a zo zahraničia, ale aj ľudia z automobiliek. Žiaci pracujú s modernými stavebnicami, laserovou gravírovačkou aj s 3D tlačiarňou. Podľa vedenia školy tak stúpa záujem žiakov o štúdium technických odborov."

Vladimíra Legíňová: „Žiaci základnej školy Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici vyhrali krajské kolo technickej olympiády. Kým sa pripravia na májové celoslovenské kolo, čaká ich výlet do švajčiarskeho Cernu, najväčšieho fyzikálneho laboratória na svete. Svoje technické zručnosti si zdokonaľujú v rámci vyučovania v jedinom centre techniky na Slovensku. Pracujú s viacerými materiálmi, kreslia vlastné návrhy, ktorým potom dajú aj 3D podobu. Hovoria šiestačky Michaela a Tatiana."

Michaela a Tatiana: „Je to hlava panáčika v silonke. Tam sú piliny a semiačka, ktoré sa majú polievať a po čase vyklíčia. V CeTechu vyrábanie s plastom, drevom, sme vyrábali dráhy pre loptičky."

Vladimíra Legíňová: „Centrum techniky funguje v priestoroch školy už tretí školský rok. Podľa riaditeľa školy Milana Pápaya ich žiaci v CeTechu nadobudnú už stredoškolské zručnosti a tak sú na ďalšie vzdelávanie na stredných odborných školách, ktorých je na Slovensku štyristotridsaťtri pripravení lepšie ako žiaci iných škôl."

Milan Pápay: „Unikátne je to v tom, že my sme ako jedna malá škola dokázali vtiahnuť do spolupráce odborné školy a vysokú školu. My máme rozrobenú spoluprácu s trnavskou univerzitou, s nitrianskou univerzitou, s univerzitou Mateja Bela."

Vladimíra Legíňová: „Do prvého ročníka stredných škôl sa v Banskobystrickom kraji ročne prihlási asi päťtisíc študentov. Podľa hovorkyne kraja Marcely Glevickej je najväčší záujem o obchodné zameranie."

Marcela Glevická: „Treba povedať, že ten záujem o techniku vždycky bol približne na úrovni nejakých desiatich-pätnástich percent, ale z tých pôvodných strojárov a elektrotechnikov sa časť teraz odklonila k tým IT technológiám."

Vladimíra Legíňová: „CeTech slúži najmä žiakom druhého stupňa. Škola však podobné centrum plánuje vybudovať aj pre nižšie ročníky. Vladimíra Legíňová, RTVS."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač