Lekárnici musia skontrolovať každé vydané liečivo a overiť, či ide o originálne balenie

01. 02. 2019

Lekárnici musia od 9. februára fyzicky skontrolovať každé vydané liečivo a overiť, či ide o originálne balenie. Cieľom je zabrániť, aby sa do obehu dostali falšované, alebo nelegálne vyvezené lieky.  Kontrola originality sa musí urobiť pred zrakom pacienta, ktorému liek lekárnik vydáva.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(30. 1. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; Erik Potocký, Marián Kukelka)

Marián Kukelka, moderátor: „Od 9. februára musia lekárnici fyzicky skontrolovať každé vydané liečivo a overiť, či ide o originálne balenie. Cieľom je zabrániť, aby sa do obehu dostali falšované, alebo nelegálne vyvezené lieky. Hoci je to pri lekárnikoch práca navyše, tí nepredpokladajú, že to výrazne predĺži čakanie pacientov v lekárňach.”

Erik Potocký, redaktor: „Každé balenie lieku musí lekárnik pri výdaji pacientovi samostatne oskenovať, následne sa cez informačný systém kód balenia overí v databáze. Takisto musí skontrolovať, či je obal neporušený. Pokračuje hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková.”

Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: „Keďže bezpečnostné prvky sa umiestňujú na liek pri výrobe, tak nástroj proti manipulácii spolu so špecifickým identifikátorom zabezpečia, že sa až k pacientovi dostáva liek, ktorý výrobca naozaj aj vyrobil.”

Erik Potocký: „Kontrola originality sa musí urobiť pred zrakom pacienta, ktorému liek lekárnik vydáva. Lekárne sú na novú povinnosť dostatočne vybavené informačnými technológiami. Problém môže byť komunikácia s databázou liekov, hovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ."

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory: „Avšak systém nebol ešte odskúšaný v takej úplne ostrej prevádzke na miliónoch dát, keď si uvedomíme, že keď v každej lekárni každú sekundu prebehne jeden-dva výdaje lieku, tak ten systém bude vysoko zaťažený a doposiaľ to v praxi takto neprebehlo. Takže uvidíme, ak sa to začne, ako sa to bude správať.”

Erik Potocký: “Hoci aj v prípade, že má jeden pacient predpísaných napríklad päť rovnakých balení lieku a treba každé balenie skontrolovať zvlášť, Ondrej Sukeľ výraznejšie zdržanie nepredpokladá.”

Ondrej Sukeľ: „Nemalo by to byť nič dramatické. Keď sa dnes možno pacient zdrží v lekárni 2 minúty, tak v prípade overovania liekov sa zdrží možno 3 až 4.”

Erik Potocký: „Opatrenie, ktoré vstupuje do platnosti v celej Európskej únii má zabrániť tomu, aby sa k pacientom dostali falšované či nelegálne vyvezené lieky. Opäť Magdaléna Jurkemíková.”

Magdaléna Jurkemíková: „Ak lekárnik pri výdaji lieku identifikuje podozrenie na falšovaný liek, vyšetrovaním sa zistí, či skutočne ide o falšovaný liek a prijmú sa potrebné opatrenia. Zodpovednosť sa vyvodí na základe vyšetrovania.”

Erik Potocký: „Prísnejšie pravidlá pri obchodovaní s liekmi boli aj jednou z priorít slovenského predsedníctva v Európskej únii v druhom polroku 2016.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač