Prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch

11. 02. 2019

Aký študijný odbor si vybrať či aké zamestnania budú o pár rokov atraktívne? Odpovede na tieto dôležité a praktické otázky ponúka nová webová stránka rezortu práce. Absolventom škôl a ich rodičom poskytuje prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.

logo Rádio Slovensko(09. 02. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Veronika Valášková/Martin Agner)

Martin Agner, moderátor: „Aký študijný odbor si vybrať či aké zamestnania budú o pár rokov atraktívne? Odpovede na tieto dôležité a praktické otázky ponúka nová webová stránka rezortu práce. Absolventom škôl a ich rodičom poskytuje prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.“

Veronika Valášková, redaktorka: „V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400-tisíc zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Trexima, ktorá v spolupráci s ministerstvom práce vytvorila webovú stránku trendyprace.sk. Tá sa snaží študentom pomôcť pri výbere profesie. Technické študijné odbory sú najperspektívnejšie. Informuje štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.“

Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (Smer-SD): „Treba povedať, že vidíme posun jednak teda smerom k tým povolaniam, ktoré sa uplatňujú v priemyselnej výrobe, ale výrazný nárast bude aj v povolaniach, ktoré sa uplatňujú v oblasti obchodu.“

Veronika Valášková: „Naopak, najmenej žiadané budú podľa neho povolania ako barman, čašník, kozmetička, fotograf či umelecký stolár. Stránka ponúka aj informácie o priemerných mzdách v jednotlivých zamestnaniach. Ivan Láska zo spoločnosti, ktorá robila výskum tvrdí, že prognózy sú vypracované do roku 2024.“

Ivan Láska, spoločnosť Trexima: „Celú tú stránku budeme aktualizovať každoročne. To znamená, jednak nové metodiky a nové aspekty, ktoré tam pridáme, tak to bude rozšírené o to, aj nové funkcionality tam budú pridané. Čiže bude to živá stránka naozaj, aj živé tie prognózy, aj kompletne aj živý systém.“

Veronika Valášková: „Podľa aktuálnych prognóz vývoja na trhu práce si veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov nachádza prácu mimo odbor, ktorý vyštudovali. V roku 2017 takto pracovalo 64% stredoškolských absolventov a 54% absolventov vysokých škôl. Viliam Páleník zo Slovenskej akadémie vied.“

Viliam Páleník, Slovenská akadémia vied: „Sa dá povedať, že tieto prognózy odpovedajú empirickej skúsenosti s tým reálnym trendom, ktoré u nás sú. Tam, kde ešte cítim potrebu, je konkrétnejšie desagregovať tieto prognózy pre jednotlivé regióny.“

Veronika Valášková: „Správny výber strednej, prípadne vysokej školy či univerzity môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu po ukončení štúdia.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač