Prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch

11. 02. 2019

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
Social Sciences

Areas:
Social Sciences

Print