Slovensko a EÚ: Slovenská veda v svetovej špičke

11. 02. 2019

Košickému Centru fyziky veľmi nízkych teplôt sa podarilo dostať do konzorcia ôsmich európskych akademických inštitúcií, ktoré prichádzajú s technológiami najbližšej budúcnosti.

logo TV JOJ(08. 02. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Andrea Pálfy Belányiová;Ľuboš Sarnovský)

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Vo financovaní vedy zo štátneho rozpočtu je Slovensko na chvoste medzi krajinami Európskej únie. Našu vedu tak zachraňujú najmä európske fondy. Napriek tomu v niektorých odvetviach patríme medzi svetovú špičku."

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Košickému Centru fyziky veľmi nízkych teplôt sa podarilo dostať do konzorcia ôsmich európskych akademických inštitúcií, ktoré prichádzajú s technológiami najbližšej budúcnosti.”

Andrea Pálffy Belányiová: „V košickom laboratóriu dokážu vyvinúť také extrémne nízke teploty, že bežné materiály sa začnú správať nevídaným spôsobom, napríklad začnú levitovať.”

Anton Adamčík, redaktor: „Svet už čoskoro čaká takzvaná druhá kvantová revolúcia, ktorá prinesie nové kvantové počítače, kvantové senzory, alebo kvantovú kryptografiu. Čo je ale dôležité, Slovensko bude pri tom v prvej línii.”

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., vedúci Centra fyziky veľmi nízkych teplôt ÚEF SAV: „Európa chce investovať do kvantových technológií jednu miliardu EUR.”

Anton Adamčík:„V rámci tohto obrovského projektu sa podarilo získať 10 miliónov pre Slovensko, konkrétne pre Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt, ktoré patrí pod Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach."

RNDr. Peter Skyba, CSc., ved. projektu EMP CFNP ÚEF SAV: „Krédom je vlastne vytvoriť európske laboratórium ultra nízkych teplôt bez hraníc, bez bariér.”

Anton Adamčík:„Má to by niečo podobné ako švajčiarsky CERN a má byť súčasťou Európskej mikrokelvinovej platformy. Slovenskí vedci sa takto stali súčasťou európskeho konzorcia, ktoré je svetovou špičkou. Inde na tejto zemi nič podobné neexistuje."

RNDr. Peter Skyba, CSc.: „Spojené štáty americké jednoducho budú investovať do toho strašne veľké financie, pretože to súvisí s novou kvalitatívnou úrovňou výroby.”

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.: „A je naším veľkým požehnaním, že sa nám podarilo tento veľký projekt získať, pretože je to dôkaz toho, že na to máme.”

RNDr. Peter Skyba, CSc.: „To naše laboratórium sa radí medzi laboratóriá so svetovým významom.”

Anton Adamčík: „Ultra nízke teploty, s akými sa v laboratóriu pracuje, v prirodzených podmienkach nikde na Zemi nenájdeme.”

RNDr. Peter Skyba, CSc. :„My dokážeme schladiť látky viac ako miliónkrát.”

Anton Adamčík: „Pri takýchto extrémne nízkych teplotách sa látky začnú správať nezvyčajne, začnú napríklad levitovať. Toto bola napríklad takzvaná supratekutosť. To, čo však voľným okom nevidíme, je tiež nezvyčajné, napríklad supravodivosť, laicky povedané prúd tečie bez akéhokoľvek odporu. Takéto experimenty a poznatky sa potom uplatňujú pri vývoji nových technológií.”

RNDr. Peter Skyba, CSc.: „Mobilné telefóny, oni vlastne tie nanotechnológie už majú v sebe.”

Anton Adamčík:„Vďaka výskumu aj v tomto laboratóriu sa svet posúva na ešte vyššiu úroveň.”

RNDr. Peter Skyba, CSc.: „Ten detektor je chladený, tak tým sa jeho citlivosť ako obrovsky zvýši.”

Anton Adamčík: „Konkrétne citlivosť senzorov v oblasti bezpečnosti alebo v zdravotníctve pri magnetickom rezonančnom zobrazovaní, takzvanom MRI. 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač