Tlačová beseda – Stimuly na výskum a vývoj

05. 02. 2019

Priebeh tlačovej besedy ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej zo dňa 4. 2. 2019. Obsahom tlačovej besedy boli stimuly na výskum a vývoj.

Televízna stanica TA 3 - logo(04. 02. 2019; TV TA3; Tlačová beseda; 15.30; R)

Moderátorka tlačovej besedy: „Dobrý deň, vítam vás na brífingu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej k opätovným nepravdivým tvrdeniam poslankyne Remišovej. Pani ministerka, máte slovo."

Martina Lubyová (nominantka SNS), ministerka školstva, vedy, výskumu a športu: „Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem vám, že ste prišli na toto vyjadrenie, ktoré sme nútení urobiť vzhľadom na to, že pokračuje neutíchajúca sústavná politická kampaň, ktorá je zameraná na diskreditovanie prideľovania prostriedkov na stimuly, na vedu a výskum Slovenskej republiky a zneužívaná na politické ciele politickými rozhodnutiami alebo politickými prehláseniami pani poslankyne Remišovej. Opakovane poukazujem na to, že šíri nepravdivé informácie, že šíri klamlivé informácie. Ja sa tu už musím naozaj dôrazne ohradiť proti tomu, aby ona spájala nespojiteľné, aby zavádzala, hovorila o tom, že ja klamem, že ja kradnem, že pán Danko alebo Slovenská národná strana klame alebo kradne, alebo že v súvislosti s prideľovaním stimulov tu dochádza ku kradnutiu Slovenskou národnou stranou.

Ja som prišla na tento post ako odborníčka a vedkyňa a dávam tomu všetko, aby som posunula dopredu rozdeľovanie peňazí na vedu, aby tie podniky, firmy a výskumníci dostali tie peniaze. Prvýkrát sa dáva v Slovenskej republike na súťažnej báze všetko, dali sme naozaj do toho všetko a odmietame akékoľvek takéto obviňovanie. Je to už naozaj, naozaj príliš. My sme naozaj toľkokrát vysvetľovali a vždy nové a nové veci sa vyťahujú a konštruujú sa rôzne umné na emócie ľudí útočiace spojenia, akože Slota, akože Plavčan, akože eurofondy, pritom pani Remišová ani nevie rozoznať, že toto nie sú eurofondy, že toto sú stimuly a budujú v ľuďoch emocionálne skratky, aby všetkým vsugerovali, že ktokoľvek sa v tejto republike postaví za Slovenskú národnú stranu do nejakej funkcie, tak musí byť automaticky zlodej a že kradne.

Naozaj, rázne sa ohradzujem, rázne toto odmietam a naozaj, ja som svoje dobré meno neprišla do tejto funkcie tratiť na to, aby som bola takýmto škandalóznym spôsobom ja škandalizovaná a Slovenská národná strana a pán Danko. Nikdy v živote sme nič neorganizovali, neorganizovali sme žiadne kradnutie, žiadne zlodejstvá. Jednoducho pani Remišová šíri nepravdivé informácie. Sami ste videli na jej tlačovke, že napádala tam firmy, ukazovala tam domy, v ktorých boli štyri roky, hrubé stavby a zámerne politizuje celú túto kauzu. To, čo ona hovorí, že podáva trestné oznámenie, ja som už pred týždňom podala trestné oznámenie alebo dlhšie, pred vyše týždňom, aby ak náhodou tam bolo nejaké podozrenie, aby sa to rozptýlilo. To znamená, ona už len teraz robí politický cirkus okolo toho, čo my sme urobili už pred týždňom a ja som naozaj vo veciach týchto stimulov urobila maximum preto, aby sa všetko transparentne vysvetlilo.

Došlo k zlyhaniu jednej konkrétnej osoby, ktorá hodnotila projekty, to sa dnes preukázalo tými medializovanými informáciami. My sme tú osobu vyzvali, aby podala verejne vysvetlenie, ale keďže ona odmieta uverejniť svoju identitu a nechce, aby sme ju zverejnili, tak my nemôžeme podľa GDPR ju zverejniť, a preto teda zvažujeme a podáme aj trestné oznámenie aj v tejto súvislosti, aby teda toto hodnotenie individuálne, kde nesedeli nejaké body, aby bolo aj to preverené, že ani tam nedošlo k nejakému nekalému konaniu. Je potrebné ale uviesť, že keby aj tie body, ktoré ona zle zrátala, boli nižšie, aj tak by tá firma dostala ten stimul, pretože všetci, ktorí mali, ktorí by mali iné body, tak už nemohli byť v rámci tej skupiny, v rámci tej alokácie uspokojení. To znamená, ani z toho titulu, že by boli zle zrátané body, nemohlo prísť k žiadnemu podvodu, k žiadnemu pochybeniu a tobôž nie k žiadnej škode. Takže naozaj ,a toto je už naozaj politické vyhlásenie, kde sa dôrazne, dôrazne ohradzujeme proti tomu, aby sme boli sústavne škandalizovaní a napádaní z toho titulu, že sme si dovolili dať vedcom peniaze na výskum a firmám.

Videli ste našu tlačovú konferenciu, kde za mnou stálo desať vedcov, ktorých sme boli schopní rýchlo zohrať. Boli tam aj tie firmy, ktoré boli napádané v tlači a tak ďalej. Sú to profesori, vážení ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí skúmajú Alzheimerove syndrómy, ktorí skúmajú kraniálne implantáty, ktorí pomáhajú aj tým samým, ktorí ich kritizujú a jednoducho neželám im, aby raz boli odkázaní na pomoc týchto ľudí, na ktorých takto útočia. Ja už neviem, ako mám ešte inak preukázať, že to nebolo spolitizované.

Sami uvážte, že dostal projekt aj Neuroimunologický ústav, kde pán riaditeľ a vedúci tohto projektu mňa v súvislosti s dianím v SAV chcel odvolávať, bol u pána prezidenta, písal listy na moje odvolanie. Keby sme to brali ja alebo SNS politicky alebo osobne, tak by sme predsa takýto projekt nepodporovali v rámci stimulov. Naozaj tie stimuly boli odpolitizované, boli odborne hodnotené a ja som rada, že aj takýto človek, ktorý má iný politický názor, dostal projekt preto, lebo robí pre ľudí, robí dôležité veci, lieči Alzheimera. A naozaj tie stimuly majú patriť tým, ktorí boli odborne na to vyhodnotení. Takže naozaj, mám toho, musím povedať ľudovo, už plné zuby. Aj pán Danko, aj ja sme sústavne takýmito emocionálnymi skratkami spájaní s nejakým kradnutím, sústavne je ľuďom vsugerovávané, že tu niekto kradne, takže naozaj sme rozhodnutí sa brániť trestnými podaniami. Pani poslankyňa naozaj zneužíva svoj výrokovú imunitu, ktorú má pri výkone svojho poslaneckého mandátu na to, aby šírila klamstvá, a budeme sa naozaj brániť všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Ďakujem pekne za pozornosť." 

Moderátorka tlačovej besedy: „Ďakujeme. Otázky, TA 3.”

Hana Džurná, redaktorka TA3: „Dobrý deň, pani ministerka, ako si potom vysvetľujete, že ten finálny počet bodov bol o 10 vyšší? Nefunguje tam nejaký kontrolný mechanizmus toho hodnotenia, že ako tam mohlo dôjsť k takému nesprávnemu počtu bodov? A aké trestné oznámenie teda podávate?”

Martina Lubyová: „Tá hodnotiaca osoba, ona ten hárok vypĺňa cez elektronický systém a ešte ho zasiela aj písomne. Čiže poštou. Ona je plne zodpovedná za to, že vyplní všetky tie časti v tom hárku a ona to tam vypĺňa v súbore, ktorý ona sama tam dopĺňa, čiže tam nie je možnosť nejakej automatickej kontroly. To nie je nejaký excelovský súbor. Ale ten, ktorý to vloží cez systém a pošle to aj na papieri ešte pre kontrolu, tak jednoducho je zodpovedný za tie body, tak ako ich tam napíše a sčíta. To znamená, ak ona urobila chybu pri sčítavaní tých bodov, tak jednoducho je to preukázateľné, lebo ona to vložila do systému cez svoj osobný login a ona to aj poslala poštou na papieri. Všetky tieto údaje sedia naozaj aj tá osoba urobila chybu zrejme pri sčítaní tých bodov. Pokiaľ nepovie, že dala nižšie tie parciálne body. Ale podstatné pre nás v tejto chvíli je to, že to nemá dopad na výsledok vyhodnotenia a že ten projekt bez ohľadu na to, či by mal 94 alebo 84 má nárok na to, že by mu bol pridelený ten stimul. Pretože on je hodnotený v rámci domén a v rámci tejto domény už aj bez ohľadu na to, koľko mal bodov by bol dostal tie prostriedky z ohľadom na to, aká tam bola alokácia.”

Hana Džurná: „Sú ale prípustné takéto pochybenia?”

Martina Lubyová: „To je pochybenie, samozrejme, hodnotiteľa. Samozrejme sa tým budeme zaoberať a práve preto, že hodnotiteľ, hodnotiaca osoba nechce vystúpiť a dať nám povolenie, aby sme zverejnili identitu a nechce to vysvetliť verejne, tak práve preto sme nútení podať to trestné oznámenie, aby bolo vidno, že my nič nekryjeme a že sme za to, aby sa to nejakým transparentným spôsobom objasnilo.”

Moderátorka tlačovej besedy: „Ešte k tomu trestnému oznámeniu teda, že aké podávate?”

Martina Lubyová: „No v súvislosti s týmto hodnotením, aby sa prešetrilo, či tam nedošlo k nejakému nekalému konaniu.”

Hana Džurná: „Aj na pani Remišovú?”

Martina Lubyová: „Na pani Remišovú, to máme informácie od tých firiem, ktoré ona poškodzuje, že toto zvažujú alebo podávajú a nechcem za nich hovoriť. Ale naozaj preskúmame to obviňovanie z tých podvodov, z tých krádeží a z toho všetkého, pokiaľ bude najmenšia možnosť, to podáme, lebo má síce poslaneckú imunitu, ale čo je veľa, to je veľa naozaj. A toto nie že škodí mne osobne lebo tej strane, ale toto škodí naozaj celej tej vedeckej komunite, keď ľudia tu proste vidia, že sú sústavne atakovaní, kriminalizovaní, politizovaní, tak už nám nikto nebude chcieť hodnotiť tie projekty a nikto nebude chcieť sa hlásiť o projekty. Však my tu máme tak nízku absorbčnú kapacitu na Slovensku, aby tí slušní vedci sa hlásili a písali si projekty a sú ešte zastrašovaní takýmto štýlom. Naozaj toto už prekračuje všetky medze."

Redaktorka: „Môžem sa spýtať, tá komisia, ktorá hodnotí tie projekty, má k dispozícii celú správu, robí to na základe celej správy alebo len na základe tej titulnej strany? A chcem sa spýtať, toto je možno teraz nejaká náhoda, čo sa stalo, že to neovplyvní ten výber, ale veď sa kľudne mohlo stať, že by to reálne ovplyvnilo ten rebríček, to poradie a to, komu ste vyplatili peniaze. Veď predsa za to je v konečnom dôsledku ministerstvo zodpovedné, komu udelíte prostriedky?”

Martina Lubyová: „Áno, tá komisia, neviem presne tie procedúry komisie, ona berie už tie sumárne, to znamená, keď ten hodnotiteľ tu dáva nejaké menšie body 2, 3, 4, 5 a potom dá nejaký sumár, tak tá komisia vychádza z prezumpcie toho, že on riadne spočítal tie body, čiže sa pozerá na sumárne body, ale ja vyvodzujem dôsledky aj smerom do vnútra, čiže nielen voči hodnotiteľovi, ale odvolávam z titulu toho, že to bolo slabo skontrolované aj generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky, pretože si myslím, že mali dať väčší dôraz na kontrolovanie. Ale predsa ja ako ministerka nemôžem tu sedieť a s kalkulačkou prerátavať tri plus tri body. To znamená, ja vyvodzujem dôsledky. Uniklo im, neskontrolovali to poriadne, našťastie nevznikla z toho škoda, ale vyvodzujem z toho dôsledky a odvolávam z funkcie generálneho riaditeľa sekcie, za toto pochybenie."

Redaktorka: „Dobre, to sa práve chcem spýtať, že čo ak sa pomýlili päť hodnotiteľov, či sa to doteraz mohlo stať, či sa to bude nejako spätne kontrolovať, ak to doteraz nekontrolovali, ak oni majú k dispozícii celú správu. A ako sa volá pán generálny riaditeľ tej sekcie?”

Martina Lubyová: „Už podľa tohto pána riaditeľa prekontrolovali všetko. Čiže tam naozaj išlo o takýto individuálny omyl, podľa jeho vyjadrenia.”

Redaktorka: „Bude tá pani hodnotiteľka ešte hodnotiť?”

Martina Lubyová: „No ja si myslím, že asi nie, ale nechajme to na to prešetrenie, proste aby to bolo nezávislé.”

Redaktorka: „A to je pán generálny riaditeľ teda.”

Martina Lubyová: „Sekcie vedy a techniky."

Moderátorka tlačovej besedy: „Hospodárske noviny.”

Redaktorka Hospodárskych novín: „Ak sa môžem opýtať, tak ktorý počet bodov bol teda správny a čo chceme robiť do budúcna, aby sa toto už nezopakovalo? Teraz ste to skontrolovali a nabudúce sa to tiež bude takto prácne všetko kontrolovať? Ďakujem.”

Martina Lubyová: “No samozrejme, treba to jednoducho kontrolovať, pretože vidíte, že pri tých stovkách posudkov vám to unikne, tí hodnotitelia urobia chybu a treba tam naozaj ešte posilniť tú kontrolu. Tí hodnotitelia hodnotia viacero projektov naraz. Chcú si nasadiť tú škálu, aby proste si to celé najprv prečítali a potom možno už táto hodnotiteľka nestihla reflektovať zistenia na tomto jednom projekte a jednoducho buď to zle zrátala numericky alebo už zabudla prispôsobiť to parciálne hodnotenie tomu, aký tomu chcela dať výsledok. Čiže jednoducho, to je naozaj plne v kompetencii hodnotiteľa, sú za to oni zodpovední a my tu nemôžeme za nich bodovať To, že to uniklo tej sekcii a to, že to proste nezrátali, nepreverili všetky tie parciálne body, za to naozaj vyvodzujeme tieto personálne dôsledky až na úrovni generálneho riaditeľa sekcie.”

Redaktorka Hospodárskych novín: „A aké teda bolo to správne hodnotenie?”

Martina Lubyová: „Ale toto nech je naozaj signálom, že tuto nikto nič neorganizoval. Snáď si nemyslíte, že mne niekto zo SNS zavolá a povie, že tuto nejakú pani najmite, aby tam pridala päť bodov. To snáď si už dnes nikto nedovolí tvrdiť, vidíte, že to ide cez systém, sú tam tie loginy, že boli losovaní tí hodnotitelia pod notárskou kontrolou, to znamená, že keď sa tam pri tých stovkách posudkov, čo sa tam vyrábali, v jednom prípade stala chyba, vidíte, že len čo sa to objavilo, robíme rázne kroky na to, aby sme to vyšetrili, aby sa to vysvetlilo. A podávam aj to trestné oznámenie, aj odvolávam riaditeľa, aj konáme s tou hodnotiteľkou a snažíme sa teda, aby aj ona vystúpila a povedala, že prečo urobila takúto chybu.”

Redaktorka Hospodárskych novín: „Takže ešte sa chcem opýtať pani ministerka, ktorý ten počet bodov je správny?”

Martina Lubyová: „No ona v tých parciálnych má 84 a v tých sumárnych má 94.”

Redaktorka Hospodárskych novín: „Takže sa nevie, aký mal byť ten správny počet bodov?”

Martina Lubyová: „Ona proste urobila nejakú chybu pri tom hodnotení, ale jednoducho je to na nej, aby to vysvetlila, ale podstatné je to, že aj s tým počtom bodov 84 by ten projekt bol pridelený. Čiže nemusíme riešiť škodu alebo nejakú takúto zodpovednosť.”

Redaktorka: „Ale reálne suma mala byť 84 bodov pôvodne na tej titulke zobrazená?”

Martina Lubyová: „No ak tie parciálne boli správne, tak 84. A ak ten sumár 94 naozaj tá hodnotiteľka zle zrátala alebo neprispôsobila jednu stranu alebo druhú stranu tomu svojmu finálnemu verdiktu. A to teraz naozaj sa má vyjadriť ona, že ku ktorej z týchto chýb došlo.”

Redaktorka: „Ale keď v tej správe vo vnútri je ten počet bodov správny tých 84, tak držíme sa toho.”

Martina Lubyová: „Ona dala dva rôzne protichodné údaje. Na jednej strane dala také, kde je 84 a na druhej strane dala také, kde je 94. Čiže v tom jednom posudku, ktorý tam tá osoba vložila aj cez systém, aj zaslala na papieri, sú takéto rozporné údaje.”

Redaktorka: „A už vám to medzičasom vysvetlila, že prečo k tomu prišlo?”

Martina Lubyová: „Vyjadrila sa, že nechce, aby sme jej identitu zverejňovali. Zatiaľ to tak nevie komentovať s ohľadom na časový odstup a bude sa tým zaoberať.”

Redaktorka: „A ona hodnotila viac projektov?”

Martina Lubyová: „To vám neviem povedať, ja nesledujem až tieto detaily. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
veda, výskum, tlačová beseda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač