Zamestnanci nad 55 rokov sú stále žiadaní

27. 02. 2019

Posudzovať zamestnancov na základe veku je podľa platnej legislatívy zakázané. Na základe výsledkov je však vek druhou najčastejšou príčinou diskriminácie na pracovisku. Zamestnanci do dvadsaťdeväť a nad päťdesiat rokov patria na trhu práce k znevýhodneným skupinám. Štát tvrdí, že obe strany podporuje.

RTVS Jednotka - logo(25. 2. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Petronela Vavreková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Zamestnanci nad päťdesiatpäť rokov sú na trhu práce zatiaľ žiadaní. Portál Profesia skúmal ich postavenie, pričom oslovil takmer dva a pol tisíc ľudí. Zrelí pracovníci sú pre zamestnávateľov stále atraktívni, kolektív ich akceptuje. Na druhej strane prieskum odhalil, že až štvrtina opýtaných sa stretla s diskrimináciou starších zamestnancov.“

Petronela Vavreková, redaktorka: „Posudzovať zamestnancov na základe veku je podľa platnej legislatívy zakázané. Na základe výsledkov je však vek druhou najčastejšou príčinou diskriminácie na pracovisku.“

Nikola Richterová, hovorkyňa Profesie: „Často sú nespokojní, že možnože neboli povýšení práve kvôli tomu, že už boli v nejakom veku. Prípadne stretávame sa často aj s tým, že vek je diskrimináciou, aj keď ide o mladšieho zamestnanca, ktorí možnože má nejaké skúsenosti, ale ešte nedosiahol dajme tomu tridsiatku, tým pádom sa nemôže dostať na nejakú manažérsku pozíciu.“

Petronela Vavreková: „Zamestnanci do dvadsaťdeväť a nad päťdesiat rokov patria na trhu práce k znevýhodneným skupinám. Štát tvrdí, že obe strany podporuje.“

Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Môžu využívať projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na podporu svojho zamestnania.“

Petronela Vavreková: „Až štyridsať percent nezamestnaných spomedzi evidovaných ľudí na úrade práce má viac ako päťdesiat rokov. Podľa Ústredia práce môže byť častým problémom pre ľudí vo veku nad päťdesiat rokov udržať sa na trhu práce aj v tom, že neprejdú vstupnými lekárskymi prehliadkami. Podľa odborníkov ich môže u zamestnávateľov znevýhodňovať aj to, že formovať mladých je ľahšie.“

Milan Zeman, sociológ, Sociologický ústav SAV: „V úvodzovkách povedané, akože na svoj obraz si ich môžu nejak vychovať. Starší zamestnanci môžu byť problémom aj v tom, že práveže do toho príliš až vidia, že môžu byť kritickejší voči nejakým postupom pracovným, administratívnym a podobne, a to môže mnohým zamestnávateľom prekážať.“

Petronela Vavreková: „Napriek obavám zamestnávateľov, či starší pracovníci s mladšími kolegami dokážu držať krok, prieskum ukazuje, že na trhu sú žiadaní. Podľa odborníka je jedným z dôvodov nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.“

Viliam Páleník, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV: „Mnohé pracovné miesta sú neobsadené, je nedostatok pracovníkov a zamestnávatelia musia prijímať aj ľudí, ktorí majú nad päťdesiat rokov, ktorých povedzme predtým neprijímali, a musia sa im viac venovať, lebo vlastne nemajú na výber.“

Petronela Vavreková: „Situácia na trhu práce sa však neustále mení, o rok už preto môže byť všetko ináč.“

Uverejnené z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač