80 rokov od vojnovej Slovenskej republiky

15. 03. 2019

Pred osemdesiatimi rokmi vyhlásili vojnovú Slovenskú republiku. Existovala šesť rokov a od úplnej samostatnosti mala ďaleko, stala sa totiž satelitom nacistického Nemecka.

logo Televíznej stanice STV 1(14. 03. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Elena Senková/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Pred osemdesiatimi rokmi vyhlásili vojnovú Slovenskú republiku. Existovala šesť rokov a od úplnej samostatnosti mala ďaleko, stala sa totiž satelitom nacistického Nemecka. Nedemokratické totalitné zriadenie systematicky potláčalo ľudské práva a slobody. Prenasledovalo odporcov režimu, ale obrátilo sa aj proti celým skupinám obyvateľstva, čo vyvrcholilo deportáciou viac ako sedemdesiattisíc slovenských občanov za hranice štátu. Z koncentračných táborov sa ich vrátilo menej ako štyritisíc. Súčasné Slovensko sa k odkazu Slovenského štátu nehlási.“

Elena Senková, redaktorka: „Koniec demokratického Československa priniesla Mníchovská dohoda v jeseni 1938, západné mocnosti v nej odovzdali značné územie republiky pod vládu nacistického Nemecka. Vyhláseniu samostatného Slovenského štátu predchádzal takzvaný Homolov puč. Československá vláda sa obávala rozpadu štátu, preto vojensky zasiahla na území Slovenska a zosadila slovenskú vládu.“

Ondrej Podolec, historik, Ústav pamäti národa: „Situáciu využilo Nemecko na definitívnu likvidáciu štátu. Najprv sa pokúšali urobiť nátlak na Karola Sidora, ktorý bol po zosadenom Jozefovi Tisovi menovaný za predsedu autonómnej vlády. Uňho neuspeli, a potom nemecká strana obrátila sa na Jozefa Tisa, ktorý bol pozvaný na rokovanie, rokovania do Berlína.“

Elena Senková: „Jozef Tiso súhlasil, ale odmietol vyhlásiť Slovenský štát priamo v Berlíne. Na druhý deň štrnásteho marca 1939 ho však vyhlásil Slovenský snem v Bratislave. Deň potom osadili nacistické vojská české krajiny a pričlenili ich k tretej ríši ako Protektorát Čechy a Morava.“

Ján Hlavinka, historik, Historický ústav SAV: „Slovenský štát v roku 1939 až 1945 bol štátom s nedemokratickým režimom. Vládol tu režimu Hlinkovej Slovenskej Ľudovej strany. Obmedzoval občianske a ľudské práva.“

Elena Senková: „Obeťami režimu boli najmä občania so židovským a rómskym pôvodom, ale aj politickí kritici. Počas arizácií zhabali ľuďom majetok v hodnote viac ako štyri miliardy vtedajších korún, čo spustilo obrovskú vlnu korupcie. Po vojne sa spoločnosť s kolaborantmi vyrovnala cez ľudové súdy.“

Muž (preklad z češtiny, zdroj: ČS Filmový týždenník 1947/10): „Najmladší svedok procesu, pätnásťročný Ferko Debnár videl, ako Nemci povraždili v jednej miestnosti jeho rodičov a šesťdesiatštyri obyvateľov Ostrého Gruňa.“

Elena Senková: „Dejiny vojnovej Slovenskej republiky skúmajú historici objektívne len posledných tridsať rokov.“

Adam Hudek, historik, Historický ústav SAV: „Komunisti sa považovali za hlavné obete fašizmu, ale aj za hlavných odporcov fašizmu. To znamená, že komunisti nemali veľmi záujem o to, aby zdôrazňovali, že hlavné obete toho priemyselného vraždenia boli Židia.“

Elena Senková: „Hoci Slovenský štát vzbudzuje kontroverzie, každý, kto sa chce o ňom dozvedieť viac, má k dispozícii množstvo prác renovovaných historikov. Tento úsek našich dejín patrí k najlepšie prebádaným.“

Výročie vzniku republiky

logo Televíznej stanice Markíza(14. 03. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Gudiak / Mária Chreneková Pietrová;Viktor Vincze)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Je to presne 80 rokov, čo vznikol Slovenský štát. Vojnová republika napísala čiernu kapitolu našej histórie.“

Viktor Vincze, moderátor: „No a hoci sme mali vlastné hranice, znak, vlajku, prezidenta a vládu, Slovensko tým získalo aj nelichotivú nálepku – satelit nacistického Nemecka.“

Mária Chreneková Pietrová: „Počas 6 rokov Tisovho štátu Slováci zažili arizáciu, deportácie, či holokaust.“

Marek Gudiak, redaktor: „Marec 1939, Adolf Hitler si do Berlína zavolal Jozefa Tisa. Pohrozil mu, že ak nevyhlási samostatný štát, územie pod Tatrami bude rozdelené medzi Maďarsko a Poľsko. Tiso to prijal a 14. marca vznikol Slovenský štát.“

(začiatok archívneho záznamu)

Jozef Tiso, 1. prezident Slovenského štátu: „A povediem štát, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“

(koniec archívneho záznamu)

Marek Gudiak: „Deň na to Nemci z Čiech a Moravy vytvorili svoj protektorát a Československo prestalo existovať. Samostatné Slovensko uznalo takmer 30 štátov.“

Ján Hlavinka, historik SAV: „Bol štátom s nedemokratickým politickým režimom, s totalitným politickým režimom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany.“

Marek Gudiak: „Mladý štát naštartoval národnú hrdosť Slovákov, no v skutočnosti bol produktom Nemecka. Hitler našiel v Tisovi spojenca a spoločne zo Slovenska urobili satelit nacistickej ríše.“

Ivan Kamenec: „Vznikol tu už na jeseň 1938 úrad propagandy. Vzniklo to podľa toho, že v nacistickom Nemecku bolo ministerstvo propagandy a keď čítate tie materiály úradu propagandy, tak tam vidíte, že tá propaganda viac než nejakú hrdosť na vlastnú štátnosť, na vlastný národ, šírila nenávisť.“

Marek Gudiak: „Aj po roku je pre historikov stále otvorenou otázkou, ako vnímali propagandu vojnového štátu bežní ľudia. Články vtedajších s režimom spriaznených novín útočili nielen na znepriatelené národy, ale aj na menšiny.“

Ivan Kamenec, historik SAV: „Sa písalo, že je nezmysel si myslieť, že Židia sú tiež ľudia, lebo, a to veľmi voľne citujem, Žid predsa nie je človek, len ako človek vyzerá a kto chráni Žida, chráni vlastne diabla, lebo diabol, keď sa chcel ľuďom podobať, vytvoril Žida. Toto sa nepísalo v nejakom stredoveku, to sa písalo v polovici 20. storočia, a to sa písalo v štáte, ktorého ideológia sa stále odvolávala na kresťanstvo.“

Marek Gudiak: „Vojnou dotovaný priemysel, či arizácia, teda zaberanie majetku Židov, toto bol však pre mnohých aj zdrojom prosperity.“

Ján Hlavinka: „Zhruba od jesene 1940 hovoríme o radikálnej arizácii. Išlo o prerozdelenie majetku obrovskej hodnoty asi 4,3 miliardy slovenských korún a tam dochádza naozaj ku obrovskej korupcii, rodinkárstvu, úplatkárstvu, klientelizmus a podobne.“

Marek Gudiak: „Názory na vojnové Slovensko tak dodnes rozdeľujú verejnosť. Jedni za ním smútia, iní ho odsudzujú ako totalitný režim, ktorý má podiel na vyvraždení 60 tisíc Židov.“

Ján Hlavinka: „Obdobie Slovenského štátu, rokov 1939 až 45 je temným obdobím slovenských dejín a súčasná Slovenská republika nijako nemôže byť chápaná ako dedič tohto štátu.“

Marek Gudiak: „Marek Gudiak, televízia Markíza.“

 


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač