EÚ podporuje mladých vedcov

04. 03. 2019

Podpora vedy, výskumu a predovšetkým mladých talentov zo strany Európskej únie sa podľa akademikov zlepšuje. Dôkazom sú viaceré programy a projekty financované práve z eurofondov.

logo Televíznej stanice TA3(22. 02. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Daniel Horňák/Gabriela Marchevská)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Podpora vedy, výskumu a predovšetkým mladých talentov zo strany Európskej únie sa podľa akademikov zlepšuje. Dôkazom sú viaceré programy a projekty financované práve z eurofondov. Úspešne sa do nich zapájajú aj naše univerzity, študenti a tiež súkromné spoločnosti pôsobiace v oblasti vedy a výskumu."

Daniel Horňák, redaktor: „Európska únia vyčlenila v tomto programovom období na podporu vedy a výskumu takmer 80 miliárd eur. Okrem finančnej pomoci kladie dôraz aj na medzinárodnú spoluprácu. V niektorých projektoch preto podmieňuje finančnú pomoc tým, že vedecké pracoviská môžu spolupracovať len so špecialistami so zahraničia."

Georges Lutffala, koordinátor projektu, Univerzita v Montpellieri: „Ľudia majú tendenciu pracovať lokálne, maximálne so svojimi susedmi. Ale práve táto požiadavka na medzinárodnú spoluprácu posúva náš projekt na celkom inú úroveň. Univerzity si vyberajú tých najlepších špecialistov z celého sveta.”

Daniel Horňák: „Na projekte Image In Life spolupracuje sedem krajín, vrátane Slovenska. Celkovo vychovávajú 14 doktorandov z oblasti biológie, optiky a matematického modelovania. Pracujú na vývoji nových zobrazovacích technológií v oblasti medicíny, ktoré detailne priblížia procesy v ľudskom tele. Zahraniční študenti si svoje pôsobenie na Slovensku pochvaľujú.”

Markjoe Olunna Uba, doktorand pracujúci na projekte, Nigéria: „Som spokojný s projektom. Na STU som našiel výborné zázemie, pracujem v profesionálnom tíme. Navyše ako matematik pracujem s biológmi aj inžiniermi, čo je veľmi zaujímavé.”

Daniel Horňák: „Takéto príležitosti majú aj slovenskí študenti. Nájsť ich môžu na portáli Euraxess. Čaká ich tvrdá medzinárodná konkurencia, lebo na jednu pozíciu sa hlási dvadsať až tridsať kandidátov. Podľa akademikov sú ale prínosy obrovské, a to po rôznych stránkach.”

Karol Mikula, Stavebná fakulta STU v Bratislave: „Keď oni odídu so sveta, a potom sa vrátia naspäť, tak môžu priniesť úplne iné know-how do vedy a výskumu, respektíve aj do praktického života."

Daniel Horňák: „Keďže Európska únia plánuje vyčleňovať čoraz viac peňazí práve na takéto otvorené súťaže na úkor národných obálok, podľa odborníkov je dôležité, aby sa univerzity a študenti začali týmto možnostiam venovať čoraz intenzívnejšie.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač