Mladí slovenskí vedci stále odchádzajú do zahraničia

25. 03. 2019

Mladí slovenskí vedci stále odchádzajú do zahraničia. Doma ich neudržia ani moderne a dobre vybavené vedecké laboratóriá. Hlavným dôvodom je nedostatočné finančné ohodnotenie v porovnaní s inými krajinami.

logo Rádio Slovensko(24. 03. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Chantal Staruchová/Martin Agner)

Martin Agner, moderátor: „Mladí slovenskí vedci stále odchádzajú do zahraničia. Doma ich neudržia ani moderne a dobre vybavené vedecké laboratóriá. Hlavným dôvodom je nedostatočné finančné ohodnotenie v porovnaní s inými krajinami.“

Chantal Staruchová, redaktorka: „Pre študentov či absolventov slovenských vysokých škôl je stále lepšou voľnou zahraničie. Platí to najmä pre vedecké odbory. Vysvetľuje predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Máme problém vo financovaní. Už iba tu neďaleké Brno nám robí vážnu konkurenciu, keď pre vedeckého pracovníka, ktorý skončí doktorandúru, ponúkajú nástupný plat dvetisíc euro, kdežto na Slovensku je ten plat hodne pod tisíc eur.“

Chantal Staruchová: „Slovenskej vede odídení vedci chýbajú. Nenapreduje potom tempom, akým by mohla. Podľa Pavla Šajgalíka je preto potrebné vytvoriť podmienky, ktoré by stimulovali návrat mladých odborníkov a expertov.“

Pavol Šajgalík: „Otvoriť grantové agentúry, naplniť ich väčším množstvom finančných prostriedkov a doplácať vedeckým pracovníkom istú sumu peňazí, aby sa ich život stal znesiteľným. Čiže toto je jedno z okamžitých riešení.“

Chantal Staruchová: „Ministerstvo školstva hovorí, že rozpočet na vedu sa v tomto roku zvýšil. Na vysokoškolskú vedu a techniku je vyčlenených stošesťdesiatsedem miliónov tristotisíc eur, čo je o šesť miliónov osemstotisíc viac ako vlani. Výskumní pracovníci a doktorandi majú od januára aj lepšie peňažné ohodnotenie. Informuje hovorkyňa Andrea Pivarčiová.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Jednou z noviniek je aj to, že vedeckým výskumným pracovníkom a doktorandom sa navyšuje tarifná tabuľka, čím sa dostávajú na úroveň vysokoškolských pedagógov.“

Chantal Staruchová: „S návratom odborníkov na Slovensko sú však spojené viaceré finančné náklady. Kompenzovať ich rezort školstva pomáhal aj cez štvorročný grantový program Návrat domov. Možnosť využilo dvadsaťšesť vedeckých pracovníkov, z toho devätnásť expertov. Ministerstvo školstva preto pripravuje pokračovanie projektu, a to ešte v priebehu tohto roka.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač