Na Slovensko prichádza nové vedecké ocenenie

08. 03. 2019

Motivovať mladých ľudí, aby sa vrátili na Slovensko, má aj nové vedecké ocenenie. Jedným z kritérií, ktoré musí vedec spĺňať, je, že slovenskú vedu zviditeľňuje v zahraničí. O cenu sa môžu uchádzať pracovníci z oblasti prírodných, technických, lekárskych a pôdohospodárskych vied.

logo Televíznej stanice STV 1(07. 03. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Až osemdesiat percent ľudí na Slovensku nepozná žiadneho súčasného slovenského vedca. Vyplýva to z prieskumu softvérovej firmy. Podľa samotných vedcov to súvisí so slabšou popularizáciu a osvetou. Na Slovensko preto prichádza projekt, ktorý by to mohol vylepšiť.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Hoci sa zdá, že Slováci o vedu nejavia záujem, opak je pravdou. Tri štvrtiny z opýtaných priznávajú, že vedecké poznatky formujú ich názory.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „My potrebujeme ľudí presvedčiť a ľuďom ukázať to, že tá práca, ktorú robíme, je natoľko zmysluplná a prispieva k všeobecnému poznaniu.“

Emília Lengyelová: „V súčasnosti je najväčším problémom vedy takzvaný odliv mozgov do zahraničia. Študentov motivuje lepší plat a sloboda vo vedeckej práci. To znamená, robiť vedu, ktorá ich zaujíma, a pracovať vo vlastnom tíme.“

Pavol Šajgalík: „My musíme niečo urobiť pre to, aby sa nám vrátili mladí ľudia a tí mladí ľudia sa sem budú vracať vtedy, keď budú vidieť na Slovensku perspektívu.“

Emília Lengyelová: „Motivovať mladých ľudí, aby sa vrátili na Slovensko, má aj nové vedecké ocenenie. Jedným z kritérií, ktoré musí vedec spĺňať, je, že slovenskú vedu zviditeľňuje v zahraničí. O cenu sa môžu uchádzať pracovníci z oblasti prírodných, technických, lekárskych a pôdohospodárskych vied.“

Paulína Böhmerová, projektová manažérka pre vedu a výskum, ESET: „Je dôležité popularizovať slovenskú vedu a vnášať ju do spoločnosti a vytvárať naozaj pozitívne vzory a hovoriť o tom, že tu máme úspešných ľudí, ktorí niečo znamenajú.“

Emília Lengyelová: „Víťazi jednotlivých kategórií si na vedecké účely odnesú od päťdesiat do stotisíc eur. Rozhodne o tom medzinárodná porota.“

Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET: „Som rád, že môžeme v tejto chvíli potvrdiť, že členom tejto našej poroty bude aj významný svetový chemik, víťaz Nobelovej ceny za chémiu v oblasti kvázi kryštálov, pán Dan Šechtman.“

Emília Lengyelová: „Mená víťazov sa dozvieme v októbri.“

Ľubomír Bajaník: „K popularizácii vedy prispieva aj RTVS či už magazínom VaT alebo dnes večer talkshow Experiment na Dvojke. Téma, prečo uveríme dezinformáciám.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač